Police Bharti Question Paper 232

1. एक दुकानदार पाऊण लिटर दूध देण्याऐवजी 675 मिली दूध देतो. तर ह्या व्यवहारात त्याला किती शेकडा नफा होत असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. कक्ष तापमानाला ध्वनीचा हवेतील वेग ….. असतो. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. खालीलपैकी अशी जोड मूळ संख्याची जोडी निवडा ज्यांची बेरीज एक वर्ग संख्या आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. ऱ्हस्व स्वरांचा गट ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. विध्यर्थी वाक्यात क्रियापदात जो बदल होतो त्याला …. आख्यात विकार म्हणतात. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. तहसीलदार हा वर्ग … दर्जाचा अधिकारी असतो.[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. रोज काही नळांनी पाण्याची टाकी 45 मिनिटात भरते. आज नेहमीच्या 50% नळ सुरू करून टाकी भरण्याचे ठरवले. तर टाकी किती वेळात भरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रात एकूण किती राष्ट्रीय जलवाहतूक मार्ग आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. दुष्ट स्त्रीसाठी खालीलपैकी कोणता अलंकारिक शब्द वापरला जातो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. नामापूर्वी येणारे विशेषण …. असते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. महात्मा ज्योतिबा फुले ………. होते. योग्य पर्याय निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. काही संकेत : A म्हणजे च्या/ चा/ची; B म्हणजे आहे; ∆ म्हणजे भाऊ; # म्हणजे आई; ® म्हणजे पती आणि © म्हणजे मुलगा. तर रघु चा मुलगा राम श्याम चा भाऊ आहे हे कसे लिहावे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. काही संकेत : A म्हणजे च्या/ चा/ची; B म्हणजे आहे; ∆ म्हणजे भाऊ; # म्हणजे आई; ® म्हणजे पती आणि © म्हणजे मुलगा. तर श्याम च्या आईचा पती रघु आहे कसे लिहाल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. जर SELLER = TGMOFV तर UNITED = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. 14600 रू. 5% व्याज दराने 200 दिवसांचे सरळव्याज किती होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Maharashtra Police Bharti 2020 साठी अभ्यासाचे वेळापत्रक कसे असावे हे बघण्यासाठी Google मध्ये StudyWadi

( स्टडीवाडी ) सर्च करा आणि हे जबरदस्त वेळापत्रक बघा

Police Bharti Time Table
तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!