21-40

Police Bharti Practice Test 24

प्रश्न: भारताच्या महत्वकांक्षी चांद्रयान 2 प्रकल्पात ‘ विक्रम ‘ हे नाव खालील पैकी कोणत्या भागाला देण्यात आले होते?1)लँडर 2)प्रक्षेपक 3)बग्गी 4)ऑर्बिटर

Police Bharti Question Paper 23

प्रश्न: भारताच्या महत्वकांक्षी चांद्रयान 2 प्रकल्पात ‘ विक्रम ‘ हे नाव खालील पैकी कोणत्या भागाला देण्यात आले होते?1)लँडर 2)प्रक्षेपक 3)बग्गी 4)ऑर्बिटर

Don`t copy text!