Answer key Police Bharti Practice Exam 33

1. मालिका पूर्ण करा- abcd abcd_ abcde_ abcd_ _ _ efede edefe efefe efefg 2. साक्षरतेचे प्रमाण लक्षात घेता खालील पैकी कोणत्या राज्यात साक्षरता कमी आहे? केरळ त्रिपुरा राजस्थान बिहार 3. एका संख्येची 1/8 पट ही 360 ची 1/9 पट आहे तर ती संख्या कोणती आहे? 160 840 320 360 स्पष्टीकरण 4. खालील पैकी किती वाजता आरश्यातील प्रतिमा आणि […]

Answer key Police Bharti Practice Exam 33 Read More »