Answer key Police Bharti Practice Exam 30

1. सोडवा  30 40 28 42 2. एका गावात चहा पिणारे लोक 75% आहे तर कॉफी पिणारे लोक 78% आहे आणि दोन्ही पेय पिणारे लोक 1400 आहे मात्र काहीच न पिणारे लोक 17% आहे तर गावाची एकूण लोकसंख्या किती असेल? 2000 1800 2200 1600 3. भारताचे सर्वात ज्येष्ठ पंतप्रधान खालील पैकी कोण होते? मोरारजी देसाई लाल बहादूर शास्त्री […]

Answer key Police Bharti Practice Exam 30 Read More »