Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

अपूर्णांक

1. खालीलपैकी सर्वात लहान अपूर्णांक कोणता आहे?

 
 
 
 

2. एका वर्गात 65 मुले आहेत त्यापैकी 3/5 मुले कन्नड तालुक्यातील आहे आणि कन्नड तालुक्यामधील 1/3 मुले जेहुर गावाचे आहेत. तर वर्गात एकूण जेहूर गावाची मुले किती?

 
 
 
 

3. सोडवा: 2/5 + 3/8

 
 
 
 

4. 1/2 मध्ये किती वेळा 1/2 मिळवावे म्हणजे उत्तर 5 येईल?

 
 
 
 

5. 1/6 आणि 3/7 यांच्या दरम्यानचा अपूर्णांक कोणता आहे?

 
 
 
 

6. 1.75 म्हणजे कितीचे 1/8 पट होय?

 
 
 
 

7. एका पुस्तकाचा 2/5 भाग आणि 140 पाने वाचून झाली तरी 100 पाने वाचायची राहतात तर पुस्तकाला एकूण पाने किती?

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता अपूर्णांक सर्वात मोठा आहे?

 
 
 
 

9. सोडवा 7/9 – 2/3

 
 
 
 

10. सोडवा 9/8 ÷ 3/2

 
 
 
 

11. सोडवा 3/8 x 1/5

 
 
 
 

12. एका शेतकऱ्याला काही एकर शेती होती त्याने त्यापैकी 1/7 शेती विकली आणि उरलेल्या शेतीच्या 1/3 शेती कर्जासाठी गहाण ठेवली तरीही त्याच्याकडे 24 एकर शेती उरली तर त्याची एकूण शेती किती असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 12

Don`t copy text!