Marathi Practice Exam 04

1. पुढील वाक्यांमधील साध्या वर्तमानकाळाचे वाक्य ओळखा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. डॉक्टर कंपास बोर्ड शर्ट सायकल सर्कस हे कोणत्या भाषेतील शब्द आहेत? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. अबब !किती उंच इमारत आहे. हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सूत’ या शब्दाचे दोन अर्थ खालील शब्दांमध्ये दिलेले आहेत त्या शब्दांच्या गटातील योग्य गट निवडा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. गुलामगिरी हा शब्द कोणत्या नामाचा प्रकार आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या शब्दांमध्ये नामाचा प्रकार दिला असून सामान्यनामाचा प्रकार ज्या शब्दात आहे तो शब्द ओळखा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. कावळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. काल मला बरे वाटत नव्हते. या वाक्यातील काल या शब्दाची जात ओळखा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. पुढील वाक्यातील प्रश्नार्थी वाक्य ओळखा? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. जो वेगाने धावेल तोच सर्वात आधी पोहोचेल. या वाक्याचा प्रकार ओळखा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. धाबे दणाणणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ दर्शविणारा योग्य पर्याय निवडा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. खायला काळ भुईला भार या म्हणीचा अर्थ स्पष्ट करणारा योग्य पर्याय निवडा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. वियोग या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. विठ्ठलाचा या शब्दाची विभक्ती ओळखा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. मी गाणे गात असतो.हे पुढीलपैकी कोणत्या काळातील वाक्य आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. जाणून घेण्याची इच्छा असलेला या शब्दसमूहासाठी पुढीलपैकी कोणता शब्द येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. खालील शब्दांपैकी अरबी भाषेतील शब्द कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. धरती या शब्दाचा समानार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. तुम्हाला नेहमी असेच यश मिळो. या वाक्यातील क्रियापद कोणता अर्थ सूचित करते ?योग्य पर्याय निवडा. [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. ती खूप हुशार आहे. या वाक्यातील हुशार हा शब्द कोणत्या विशेषणाचा प्रकार आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!