Police Bharti Question Paper 05

1. ISRO चे मुख्यालय खालील पैकी कोणते आहे?

 
 
 
 

2. एका कार मध्ये 1000 रू किमतीचे पेट्रोल भरले असता ती 300 km प्रवास करते. जर कार मध्ये अजुन 30 रू किमतीचे पेट्रोल भरले असता, कार किती अंतर जास्त प्रवास करू शकते?

 
 
 
 

3. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील पैकी कोण आहेत?

 
 
 
 

4. खालील वाक्य —— आहे.
राम परदेशात स्थित आहे.

 
 
 
 

5. USA या संघ राज्यात एकूण घटक राज्ये किती आहेत?

 
 
 
 

6. खालील शब्दाची जात ओळखा – सेवा

 
 
 
 

7. गटात न बसणारा शब्द ओळखा

 
 
 
 

8. मालिका पूर्ण करा. AY DV GS —

 
 
 
 

9. महेश उत्तरेकडे तोंड करून उभा होता. त्याला दिलेल्या सूचनेनुसार तो उजव्या हाताला वळला. त्यानंतर तो दोनदा डाव्या हातास वळाला. तर आता त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला असेल?

 
 
 
 

10. sbfied online test 290719

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा. 123 234 345 456 567 789

 
 
 
 

12. मूळ संख्या ची जोडी निवडा

 
 
 
 

13. अमेझॉन या ई कॉमर्स कंपनी शी संबंधित प्रसिध्द उद्योजक व्यक्तिमत्त्व कोणते आहे?

 
 
 
 

14. माझे जेवण झालेले आहे – वाक्याचा काळ ओळखा

 
 
 
 

15. 11 जुलै हा कोणता दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

 
 
 
 

16. कुत्र्याला गाय संबोधले. गायीला मांजर संबोधले, मांजरीला उंदीर संबोधले तर दूध देणारा प्राणी कोणता?

 
 
 
 

17. 3000 च्या 10% तून 1% वजा केले असता उत्तर किती मिळेल?

 
 
 
 

18. 300 रू किमतीच्या एका पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीवर 20% सुट दिली जाते. तर ग्राहकाला ते पुस्तक किती रुपयांना मिळत असेल?

 
 
 
 

19. भावाचा खून करून त्याने त्याच्यातील ——- संपल्याचे दाखवून दिले.

 
 
 
 

20. गटात न बसणारा शब्द ओळखा

 
 
 
 

Question 1 of 20


Don`t copy text!