Police Bharti Question Paper 05

1. कुत्र्याला गाय संबोधले. गायीला मांजर संबोधले, मांजरीला उंदीर संबोधले तर दूध देणारा प्राणी कोणता?

 
 
 
 

2. 11 जुलै हा कोणता दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

 
 
 
 

3. गटात न बसणारा शब्द ओळखा

 
 
 
 

4. 3000 च्या 10% तून 1% वजा केले असता उत्तर किती मिळेल?

 
 
 
 

5. ISRO चे मुख्यालय खालील पैकी कोणते आहे?

 
 
 
 

6. मालिका पूर्ण करा. AY DV GS —

 
 
 
 

7. माझे जेवण झालेले आहे – वाक्याचा काळ ओळखा

 
 
 
 

8. अमेझॉन या ई कॉमर्स कंपनी शी संबंधित प्रसिध्द उद्योजक व्यक्तिमत्त्व कोणते आहे?

 
 
 
 

9. भावाचा खून करून त्याने त्याच्यातील ——- संपल्याचे दाखवून दिले.

 
 
 
 

10. खालील वाक्य —— आहे.
राम परदेशात स्थित आहे.

 
 
 
 

11. 300 रू किमतीच्या एका पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीवर 20% सुट दिली जाते. तर ग्राहकाला ते पुस्तक किती रुपयांना मिळत असेल?

 
 
 
 

12. महेश उत्तरेकडे तोंड करून उभा होता. त्याला दिलेल्या सूचनेनुसार तो उजव्या हाताला वळला. त्यानंतर तो दोनदा डाव्या हातास वळाला. तर आता त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला असेल?

 
 
 
 

13. sbfied online test 290719

 
 
 
 

14. चुकीचा पर्याय निवडा. 123 234 345 456 567 789

 
 
 
 

15. एका कार मध्ये 1000 रू किमतीचे पेट्रोल भरले असता ती 300 km प्रवास करते. जर कार मध्ये अजुन 30 रू किमतीचे पेट्रोल भरले असता, कार किती अंतर जास्त प्रवास करू शकते?

 
 
 
 

16. मूळ संख्या ची जोडी निवडा

 
 
 
 

17. गटात न बसणारा शब्द ओळखा

 
 
 
 

18. खालील शब्दाची जात ओळखा – सेवा

 
 
 
 

19. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील पैकी कोण आहेत?

 
 
 
 

20. USA या संघ राज्यात एकूण घटक राज्ये किती आहेत?

 
 
 
 

Question 1 of 20


Don`t copy text!