Police Bharti Question Paper 06

1. एका रकमेची रास दोन वर्षात सरळ व्याजाने सातशे रुपये होते जर व्याजाचा दर वीस टक्के असेल तर ती रक्कम कोणती?

 
 
 
 

2. 300 ही संख्या 75 या संख्येच्या किती टक्के आहे?

 
 
 
 

3. सोडवा 0.01÷0.001

 
 
 
 

4. मुलाच्या व आईच्या वयाचे गुणोत्तर 3:5 आहे आणि आईच्या व मुलीच्या वयाचे गुणोत्तर 5:3 आहे. जर मुलीचे वय 21 वर्ष असेल तर मुलाचे वय किती असेल?

 
 
 
 

5. 6 फूट लांबी 10 फूट उंची आणि 2.5 फूट रुंदी असणाऱ्या कपाटाचे घनफळ किती असेल?

 
 
 
 

6. खालील पैकी कोणते पायथागोरस चे त्रिकुट नाही?

 
 
 
 

7. सोडवा

practice-exam-question-police-bharti

 
 
 
 

8. एका चौरसाची परिमिती 32 सेमी आहे तर त्याचे क्षेत्रफळ किती सेमी वर्ग असेल?

 
 
 
 

9. 1700 चे 20% हे 34 च्या किती टक्के आहे?

 
 
 
 

10. तीन शहरांची लोकसंख्या 2:3:5 या प्रमाणात आहे जर मोठ्या शहराची लोकसंख्या सर्वात लहान शहरापेक्षा 30000 ने जास्त असेल तर लहान शहराची लोकसंख्या किती असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Don`t copy text!