Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 09

1. ‘ तू ‘ आणि ‘ तुम्ही ‘ ह्या शब्दांची जात ओळखा (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

2. बारकाईने पाहणे ह्यासाठी खालील पैकी कोणता शब्द प्रयोग योग्य असेल? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

3. 140 रुपये छापील किंमत असणाऱ्या वस्तूवर 28 रुपये सूट दिली तर अजुन किती रुपयांची सूट द्यावी म्हणजे एकूण सूट 30% होईल? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

4. 14+14-13-13+15+15-16-16=? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

5. विदुषी ह्या शब्दाचे पुलिंगी रूप कोणते आहे? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

6. नवीन नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकाचे वय एका विद्यार्थ्याच्या वयापेक्षा 12 ने जास्त आहे आणि त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 7:4 आहे तर शिक्षकाचे वय किती असेल? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

7. तो जमेल तसे मंदिरात गात असे – वाक्याचा काळ ओळखा (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

8. 500 चे 20% चे 200% चे 10% =?? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

9. रहीम एक काम नऊ दिवसात करतो परंतु राम ने अर्धे सोडून दिलेले तेच काम रहीम किती दिवसात करेल? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

10. राम आणि शाम यांच्या वयाची सरासरी 11 आहे. शाम आणि वीरू यांच्या वयाची सरासरी 13 आहे तर राम व वीरू यांच्या वयात किती फरक असेल? (onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!