Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 11

Prepared By Mr.Sagar B Tupe 90490300707

1. होमरूल चळवळ कोणत्या वर्षी सुरू करण्यात आली? ( फ्री टेस्ट- onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

2. भारतीय महिला बँकेचे स्थापना कोणत्या वर्षी करण्यात आली? ( फ्री टेस्ट- onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

3. पती पत्नी पैकी एक काम करायला पतीला 12 दिवस लागतात तेच काम पत्नी 8 दिवसात करते. जर पतीने फक्त 3 दिवस काम केले तर काम पूर्ण होण्यासाठी पत्नीला किती दिवस काम करावे लागेल?

 
 
 
 

4. सत्या पाल मलिक हे खालील पैकी कोणत्या राज्याचे गव्हर्नर आहेत?

 
 
 
 

5. एका संख्येचे 53% हे 371 आहे तर ती संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

6. सर विल्यम क्रुक यांनी खालील पैकी कोणत्या किरणांचा शोध लावला? ( फ्री टेस्ट- onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

7. मालिका पूर्ण करा. 7 8 14 15 21 22 28 29 ….

 
 
 
 

8. बिस्मिल्ला खान हे नाव कोणत्या वाद्याशी संबंधित आहे? ( फ्री टेस्ट- onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

9. खालील पैकी लहान संख्या कोणती आहे? ( फ्री टेस्ट- onlinetest.sbfied.com)

 
 
 
 

10. एक वस्तूच्या खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत मध्ये 50 रुपयांचा फरक आहे. आणि ती वस्तू विकून शेकडा नफा 50% होतो तर त्या वस्तूची विक्री किंमत किती असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!