Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 12

1. तुम्ही जरा शांत बसा. ह्या वाक्यात क्रिया विशेषण अव्यय कोणते आहे?

 
 
 
 

2. एका मुलीच्या भावाच्या मामाची आई ही त्या मुलीच्या आई ची कोण लागेल?

 
 
 
 

3. 4 8 16 32 64 128…. ह्या संख्या मालिकेतील 11वे पद कोणते असेल?

 
 
 
 

4. महाराष्ट्र राज्य विधान सभा आणि विधान परिषदेच्या एकूण जागांची योग्य जोडी निवडा

 
 
 
 

5. AF BG CH DI ….

 
 
 
 

6. राम आणि श्याम यांनी आपले भांडवल 2:3 ह्या प्रमाणात गुंतवले होते जर वर्षा अखेरीस नफा चे गुणोत्तर 3:2 असेल तर त्यांच्या मुदतीचे गुणोत्तर किती असेल?

 
 
 
 

7. यू पी एस सी चे अध्यक्ष म्हणून नुकतीच कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे?

 
 
 
 

8. नवीन कर्मनी प्रयोगाचे उदाहरण ओळखा

 
 
 
 

9. मंदार माला ह्या वृत्तात प्रत्येक चरणात किती अक्षरे असतात?

 
 
 
 

10. 3x+5 ही सम संख्या असेल तर खालील पैकी कोणती संख्या विषम संख्या असेल?

 
 
 
 

11. लोकसभेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त किती असू शकते?

 
 
 
 

12. 100 रू छापील किमतीच्या वस्तूवर शे 20 टक्के सूट देऊनही दुकानदार शे 20 टक्के कमवतो तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत किती असेल?

 
 
 
 

13. चा ची च्या हे कोणत्या विभक्तीचे प्रत्यय आहेत?

 
 
 
 

14. 36 चे किती टक्के म्हणजे 7.2 होय?

 
 
 
 

15. A C F J O ? (? च्या जागी काय येईल?)

 
 
 
 

16. खालील पैकी कोणत्या शब्दाचे अनेक वचन हे एकवचन सारखेच आहे

 
 
 
 

17. 1+4=7 2+5=8 3+6=9 तर 4+7=?

 
 
 
 

18. भारताच्या फाळणी विरोधात 3 जुलै 1947 ला खालील पैकी कोणी काळा दिवस साजरा केला?

 
 
 
 

19. m = 3 आणि n = 6 तर खालील पैकी विषम संख्या कोणती?

 
 
 
 

20. मी चार वेळी उजव्या हाताला 90 अंश मध्ये वळालो तर मी मूळ दिशेच्या तुलनेत कुठे असेल?

 
 
 
 

21. भारतीय बाजारात आतापर्यंत छापण्यात आलेली सर्वात मोठी नोट कोणती आहे?

 
 
 
 

22. राम हा त्याच्या भावापेक्षा 10 वर्षांनी लहान आहे. आणखी 10 वर्षांनी त्यांच्या वयातील फरक किती वर्षे असेल?

 
 
 
 

23. 1200 x P = 1200 x 1 तर P ही…

 
 
 
 

24. चांडाल चौकटी म्हणजे काय?

 
 
 
 

25. निरोगी आयुष्य कोणाला नको? ह्या वाक्यात —— आहे

 
 
 
 

26. पी एच स्केल चा वापर खालील पैकी —– मोजण्यासाठी केला जातो

 
 
 
 

27. घरोघरी मातीच्या चुली या म्हणीचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

28. काजू म्हणजे बदाम बदाम म्हणजे नारळ नारळ म्हणजे बिस्कीट तर देवापुढे काय फोडायला हवे?

 
 
 
 

29. एका वस्तूची किंमत 30 टक्के कमी केल्यास तिचा खप 30 टक्के ने वाढतो तर एकूण व्यवहारात नफा किंवा तोटा किती टक्के होतो?

 
 
 
 

30. खालील पैकी कोणत्या देशाची राज्यघटना लिखीत नाही?

 
 
 
 

Question 1 of 30

Don`t copy text!