Police Bharti Practice Test 13

1. पूर्ण करा. aabbbccc_ddd_ _ _ eeeee

 
 
 
 

2. खालील पैकी भाववाचक नाम ओळखा

 
 
 
 

3. 2 तास + 10 मिनिट + 25 सेकंद = किती सेकंद?

 
 
 
 

4. 386589 या संख्येच्या 6 आणि 5 अंकामध्ये अदलाबदल केल्यास नवीन संख्या कितीने लहान असेल?

 
 
 
 

5. ‘ मित्र शक्ती ‘ हा भारत आणि ——- ह्या देशातील युद्ध सरावाचे नाव आहे.

 
 
 
 

6. हज यात्रा प्रक्रिया पूर्णतः डिजीटल करणारा पहिला देश हा आहे.

 
 
 
 

7. रघु आणि राघव यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 6:5 आहे. दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 5:4 होते. तर राघव चे आजचे वय किती असेल?

 
 
 
 

8. रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडा – त्याचा —— बघून साहेबांनी नौकरी साठी त्याची शिफारस केली

 
 
 
 

9. युनायटेड नेशन्स ह्या संस्थेचे मुख्यालय खालील पैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

10. संख्या मालिका पूर्ण करा 3 5 7 ? 13 17

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!