Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 14

1. एका सांकेतिक भाषेत HAVE हा शब्द 9-2-23-6 असा लिहितात त्याच सांकेतिक भाषेत HAD हा शब्द 9-2-5 असा लिहितात तर खालील पैकी कोणता पर्याय BAT हा शब्द दर्शवतो?

 
 
 
 

2. 12 माणसे एक काम 12 दिवसात करतात तर तेच काम किती माणसे किती दिवसात करतील?

 
 
 
 

3. जर 8+9=31, 16+27=89 तर 2+15=?

 
 
 
 

4. एक नळ पाणाच्या टाकीचा 1/4 भाग 8 तासात भरतो तर संपूर्ण टाकी भरण्यास किती वेळ लागेल?

 
 
 
 

5. खालील पैकी कोणता खेळाडू कुस्ती खेळाशी संबंधित नाही?

 
 
 
 

6. 80 च्या 120% म्हणजे किती?

 
 
 
 

7. 3 डिसेंबर हा दिवस खालील पैकी कोणता दिवस म्हणून साजरा केला जातो?

 
 
 
 

8. देशाच्या नागरिकांकडून शहीद सैनिकांच्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सहायता निधीला खालील पैकी कोणत्या नावाने ओळखले जाते?

 
 
 
 

9. खालील पैकी शक्य क्रियापद असणारे वाक्य ओळखा

 
 
 
 

10. ‘ का ती मो ज ना पे ड क्षा ‘ ह्या अक्षरांपासून एक अर्थ पूर्ण म्हण तयार केल्यास खालील पैकी 5 क्रमांकाचे अक्षर कोणते असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!