Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 15

1. समास ओळखा – लंबोदर

 
 
 
 

2. विमान वाहतूक सेवा सबंधित भारत सरकारची एक महत्वाची योजना आहे

 
 
 
 

3. खालील पैकी कोणता पर्याय हा 1/4 च्या गुणाकार व्यस्तचा वर्ग असेल?

 
 
 
 

4. 800 रू सरळ व्याज मिळण्यासाठी 800 रू. किती वर्षांसाठी 5 दराने बँकेत ठेवायला पाहिजे?

 
 
 
 

5. गटात न बसणारा पर्याय ओळखा

 
 
 
 

6. सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?

 
 
 
 

7. सहसंबंध ओळखून पर्याय निवडा चलन – नाणे नियतकालिक-?

 
 
 
 

8. राणी तीन वेळा 90 अंशमध्ये उजव्या हाताला वळाली. त्यानंतर ती एकदा डाव्या हाताला 90 अंश मध्ये वळली आता तिचे तोंड दक्षिण दिशेला आहे तर ती कोणत्या दिशेकडे बघत उभी असेल?

 
 
 
 

9. 300 चे 150% चे 20% चे 10%= किती

 
 
 
 

10. हा माझा फ्लॅट आहे. या वाक्यातील हा शब्द …… आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!