Police Bharti Practice Test 19

1. A B C यांच्यात वर्षाच्या शेवटी नफा 9:8:7 या प्रमाणात वाटायचे ठरले. जर ह्या मध्ये A ला 2700 रुपये नफा मिळाला असेल तर एकूण नफा किती असेल?

 
 
 
 

2. जर DECEIVE हा शब्द IJHJNAJ असा लिहिला तर TRIUMPH हा शब्द कसा लिहणार?

 
 
 
 

3. कार्यक्रमात श्रवण करण्यास आलेल्या लोकांना —– म्हणतात

 
 
 
 

4. एका रांगेत राम दोन्ही टोकाकडून आठवा आहे. राम च्या डाव्या बाजूला एक व्यक्ती सोडून श्याम बसला आहे.श्याम च्या उजव्या बाजूला चार व्यक्ती सोडून गणेश बसला आहे तर राम आणि गणेश मध्ये किती लोक असतील?

 
 
 
 

5. 1800 लिटर क्षमता असणाऱ्या टाकीचा 1/6 भाग रिकामा आहे तर टाकी मध्ये किती लिटर पाणी आहे?

 
 
 
 

6. 6 किलो चे 7.5 % किती?

 
 
 
 

7. जर पूर्व दिशेला ईशान्य दिशा असे नाव दिले तर पश्चिम दिशेला काय नाव द्याल?

 
 
 
 

8. हॅले चा —— दर ——- वर्षांनी दिसतो

 
 
 
 

9. क्षय रोगाचा उपचार खालील पैकी काय आहे?

 
 
 
 

10. कशाचीही पारख नसणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणता येईल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!