Police Bharti Practice Test 20

1. संजय तू तुझे काम कर. या वाक्यातील क्रियापद चा अर्थ कोणता आहे?

 
 
 
 

2. श्यामने 8 आंबे 20 रुपये प्रति नग या भावाने खरेदी केले मात्र त्यातील 3 आंबे खराब निघाले. उर्वरित आंबे त्याने 24 रुपये प्रति नग या भावाने विकले तर ह्या व्यवहारात त्याला किती नफा / तोटा झाला?

 
 
 
 

3. एका तळ्यात दोन बेडूक होते. या वाक्यात तळे ह्या शब्दाला विभक्तीचा कोणता प्रत्यय लागला आहे?

 
 
 
 

4. लष्करी शोर्य पुरस्कारांनाचा त्यांच्या श्रेष्ठते नुसार क्रम लावा. – 1 अशोक चक्र – 2 महावीर चक्र – 3 परमवीर चक्र – 4 वीर चक्र

 
 
 
 

5. प्रश्न चिन्हाच्या जागी काय येईल ? – 1200 ? 600 200 50 10

 
 
 
 

6. तीन अंकाची बेरीज 132 आहे जर पहिला अंक दुसऱ्या अंकाच्या दुप्पट आणि तिसरा अंक पहिल्या अंकाच्या 1/3 पट आहे तर दुसरा अंक कोणता?

 
 
 
 

7. बोरघाट खालील पैकी कोणत्या दोन शहरांना जोडतो?

 
 
 
 

8. उच्च तापमान मोजण्यासाठी वापरतात –

 
 
 
 

9. एप्रिल महिन्या च्या 4 तारखेला बुधवार आहे तर त्याच महिन्याचा शेवट च्या शुक्रवारी कोणती तारीख येईल ?

 
 
 
 

10. खालील पैकी चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!