Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 20

1. उच्च तापमान मोजण्यासाठी वापरतात –

 
 
 
 

2. लष्करी शोर्य पुरस्कारांनाचा त्यांच्या श्रेष्ठते नुसार क्रम लावा. – 1 अशोक चक्र – 2 महावीर चक्र – 3 परमवीर चक्र – 4 वीर चक्र

 
 
 
 

3. प्रश्न चिन्हाच्या जागी काय येईल ? – 1200 ? 600 200 50 10

 
 
 
 

4. एका तळ्यात दोन बेडूक होते. या वाक्यात तळे ह्या शब्दाला विभक्तीचा कोणता प्रत्यय लागला आहे?

 
 
 
 

5. तीन अंकाची बेरीज 132 आहे जर पहिला अंक दुसऱ्या अंकाच्या दुप्पट आणि तिसरा अंक पहिल्या अंकाच्या 1/3 पट आहे तर दुसरा अंक कोणता?

 
 
 
 

6. खालील पैकी चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

7. बोरघाट खालील पैकी कोणत्या दोन शहरांना जोडतो?

 
 
 
 

8. संजय तू तुझे काम कर. या वाक्यातील क्रियापद चा अर्थ कोणता आहे?

 
 
 
 

9. एप्रिल महिन्या च्या 4 तारखेला बुधवार आहे तर त्याच महिन्याचा शेवट च्या शुक्रवारी कोणती तारीख येईल ?

 
 
 
 

10. श्यामने 8 आंबे 20 रुपये प्रति नग या भावाने खरेदी केले मात्र त्यातील 3 आंबे खराब निघाले. उर्वरित आंबे त्याने 24 रुपये प्रति नग या भावाने विकले तर ह्या व्यवहारात त्याला किती नफा / तोटा झाला?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!