Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 24

1. जर ABC-7 ACD-13 ABD-9 तर ABB-?

 
 
 
 

2. अणु ऊर्जा खात्याचा कारभार खालील पैकी कोणत्या मंत्री कडे आहे?

 
 
 
 

3. 50 प्रश्न असणाऱ्या एका परीक्षेत रानीने 140 गुण मिळवले. ह्या परीक्षेत बरोबर उत्तराला 4 गुण दिले जाणार होते तर चुकीच्या उत्तरासाठी एक गुण कापला जाणार होता तर तिने किती प्रश्न चुकीचे सोडवले असेल? ( onlinetest.sbfied.com )

 
 
 
 

4. उत्तरेकडे तोंड करून 10 विद्यार्थी पूर्व – पश्चिम रांगेत बसले आहे. प्रशांत पश्चिमेकडून 8 क्रमांकावर आहे तर रेश्मा पूर्वेकडून 4 क्रमांकावर आहे. तर खालील पैकी काय बरोबर असेल? ( onlinetest.sbfied.com )

 
 
 
 

5. दोन खराब घड्याळ सकाळी दहा वाजता सोबत सुरू केले. पहिले घड्याळ दिवसाला 24 मिनिट पुढे जाते तर दुसरे घड्याळ तासाला तीन मिनिट मागे पडते. तर संध्याकाळी 6 वाजता दोन घड्याळाचा वेळेत किती मिनिटाचा फरक असेल? ( onlinetest.sbfied.com )

 
 
 
 

6. जिथे चार रस्ते एकत्र येतात ती जागा असते –

 
 
 
 

7. एका संख्येला 3 6 8 12 आणि 14 ने भागले असता प्रत्येक वेळी बाकी 2 उरते तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

8. सोडवा.Police Bharti Online Exam

 
 
 
 

9. प्रत्येकाला दोन दोन कामे करावी लागतील या वाक्यातील ‘ दोन दोन ‘ हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे?

 
 
 
 

10. मोडकसागर धरण कोणत्या नदीवर बांधण्यात आले आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!