Police Bharti Question Paper 26

1. सहसंबंध ओळखा – वर्तुळ : गोल :: चौरस : ?

 
 
 
 

2. व्यापारास निघालेल्या काही व्यापारी आणि घोडे यांची एकूण संख्या 33 आहे तर त्यांच्या एकूण पायाची संख्या 108 आहे. तर ह्या मध्ये घोडे आणि व्यापारी यांची संख्या अनुक्रमे किती असेल?

 
 
 
 

3. पंचायत समितीच्या सभापती विरुद्ध अविश्वास ठराव खालील पैकी कोणाकडे दाखल करावा लागतो?

 
 
 
 

4. जर 3x- 3 = 6y+9 तर x-2y ची किंमत किती असेल?

 
 
 
 

5. सकर्मक भावे प्रयोगाचे उदाहरण ओळखा

 
 
 
 

6. 2019 या वर्षातला प्रजासत्ताक दिनी शनिवार आहे तर ह्याच वर्षाचा स्वातंत्र्य दिनी कोणता वार असेल?

 
 
 
 

7. नरनाळा अभयारण्य खालील पैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

8. चिंती परा येई घरा म्हणजे –

 
 
 
 

9. वर्गातील चार विद्यार्थी पैकी अरुण हा रमेश अजुन एका विद्यार्थी पेक्षा उंच आहे. विशाल हा वर्गातील सर्वात उंच मुलगा आहे तर प्रिया कोणत्याच विद्यार्थी पेक्षा उंच नाही. जर वाढत्या उंची नुसार क्रम लावला तर रमेश कितवा असेल?

 
 
 
 

10. एका फरशीची लांबी आणि रुंदी अनुक्रमे 4 एकक आणि 1.25 एकक आहे जर अशा 180 फरशा असतील तर एकूण किती जागेवर फरशी बसवता येईल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!