Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 27

1. एका संख्येचे साडेसात टक्के हे 112.5 आहे तर ती संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

2. भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे मुख्यालय खालील पैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

3. 2400 रुपयांचे 5% व्याजदराने 9 महिन्यांचे सरळ व्याज किती रुपये होईल?

 
 
 
 

4. काही रुपयात 12 अंडी येतात जर अंडीचा भाव 25% ने कमी झाला तर नवीन भावा नुसार किती अंडी जास्त येईल?

 
 
 
 

5. सुरेश च्या मावस भावाच्या बायकोची सासू आणि सुरेश ची आई यांच्यात नाते काय असेल?

 
 
 
 

6. म्हणीचा अर्थ असणारा पर्याय निवडा – आवळा देऊन कोहळा काढणे

 
 
 
 

7. खाण्याचा सोड्याचे रासायनिक नाव काय आहे?

 
 
 
 

8. सुखी माणसा— सदरा कुठेही सापडला नाही. रिकाम्या जागी कोणत्या विभक्तिचा वापर करावा लागेल?

 
 
 
 

9. साहेबांच्या सूचनेला त्याने वाटणाच्या अक्षता लावल्या. ह्या वाक्यातील वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

10. संख्या मालिका पूर्ण करा 16 32 8 16 4 8 2 4 1 2 0.5 P Q

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!