Police Bharti Practice Test 27

1. एका संख्येचे साडेसात टक्के हे 112.5 आहे तर ती संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

2. सुखी माणसा— सदरा कुठेही सापडला नाही. रिकाम्या जागी कोणत्या विभक्तिचा वापर करावा लागेल?

 
 
 
 

3. साहेबांच्या सूचनेला त्याने वाटणाच्या अक्षता लावल्या. ह्या वाक्यातील वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

4. सुरेश च्या मावस भावाच्या बायकोची सासू आणि सुरेश ची आई यांच्यात नाते काय असेल?

 
 
 
 

5. भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे मुख्यालय खालील पैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

6. संख्या मालिका पूर्ण करा 16 32 8 16 4 8 2 4 1 2 0.5 P Q

 
 
 
 

7. खाण्याचा सोड्याचे रासायनिक नाव काय आहे?

 
 
 
 

8. 2400 रुपयांचे 5% व्याजदराने 9 महिन्यांचे सरळ व्याज किती रुपये होईल?

 
 
 
 

9. काही रुपयात 12 अंडी येतात जर अंडीचा भाव 25% ने कमी झाला तर नवीन भावा नुसार किती अंडी जास्त येईल?

 
 
 
 

10. म्हणीचा अर्थ असणारा पर्याय निवडा – आवळा देऊन कोहळा काढणे

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!