Police Bharti Practice Test 32

1. प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणते अक्षर येईल? B+I=K M+F=S H+L=?

 
 
 
 

2. देव ह्या शब्दाचे अनेक वचन काय होईल?

 
 
 
 

3. एका काटकोन त्रिकोणाची उंची 5 सेमी आहे आणि कर्ण 13 सेमी आहे तर त्या त्रिकोणाची परिमिती किती असेल?

 
 
 
 

4. खालील पैकी कोणता शब्द विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय नाही?

 
 
 
 

5. खालील पैकी आभासी डिजीटल चलनाचा एक प्रकार आहे –

 
 
 
 

6. पोलीस स्मृतीदिन हे खालील पैकी कोणत्या दिवसाचे दिनविशेष आहे?

 
 
 
 

7. पुढील वाक्य विध्यर्थी होण्यासाठी योग्य क्रियापद निवडा : कष्टाचे फळ ज्याचे त्याला …….

 
 
 
 

8. 2020 या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे जैर बोलसनोरो आहे. ते खालील पैकी कोणत्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आहे?

 
 
 
 

9. सोडवा Police-bharti-online-exam-32

 
 
 
 

10. आशा वायव्येकडे बघत उभी आहे तर तिच्या डाव्या हाताला कोणती दिशा असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!