Police Bharti Practice Test 33

1. एका संख्येची 1/8 पट ही 360 ची 1/9 पट आहे तर ती संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

2. द्वितीय हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे?

 
 
 
 

3. खालील पैकी किती वाजता आरश्यातील प्रतिमा आणि मूळ प्रतिमा सारखा वेळ दर्शवतील?

 
 
 
 

4. भरपूर कष्ट करणे ह्या अर्थाचा वाक्य प्रचार खालील पैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

5. एका शर्यतीत विशाल पाचव्या स्थानावर होता. प्रिया ही विशाल च्या मागे चौथी आणि शेवटून देखील चौथी होती तर शर्यतीत एकूण किती विद्यार्थी असतील?

 
 
 
 

6. 40 मिनिट 20 सेकंद चे 11 सेकंद शी असणारे गुणोत्तर किती?

 
 
 
 

7. मालिका पूर्ण करा- abcd abcd_ abcde_ abcd_ _ _

 
 
 
 

8. भारतीय राजकीय चळवळीच्या नेत्यांमध्ये जहाल आणि मवाळ अशी फूट खालील पैकी कोणत्या अधिवेशनात पडली?

 
 
 
 

9. साक्षरतेचे प्रमाण लक्षात घेता खालील पैकी कोणत्या राज्यात साक्षरता कमी आहे?

 
 
 
 

10. सोडवा police-bharti-question-paper-33

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!