Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 01 [ Full Test 100 Marks ]

1. सना मरीन या जगातील सर्वात कमी वयाच्या पंतप्रधान बनल्या आहेत. त्या कोणत्या देशाच्या आहेत?

 
 
 
 

2. 9 17 25 33 41 ?

 
 
 
 

3. हो! ती सुंदर स्त्री काकांची मुलगी आहे. काका या शब्दाशी संबंधित विभक्ती कोणती?

 
 
 
 

4. दया बबन पेक्षा उंच पण अविपेक्षा बुटका आहे. बबन छाया पेक्षा उंच आहे. तर उंचीच्या उतरत्या क्रमाने दुसऱ्या स्थानावर कोण असेल?

 
 
 
 

5. 4 x 12 + 3 – 9 ÷ 3 = ?

 
 
 
 

6. पंचायत समितीचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

7. तू ये …. नको येऊ. – या वाक्यात योग्य उभयान्वयी अव्यय वापरा

 
 
 
 

8. अनिल आणि बबन यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 10 : 9 आहे. सहा वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 7 : 6 असेल तर त्यांची आजची वये शोधा.

 
 
 
 

9. भगतसिंह राजगुरू सुखदेव यांना खालील पैकी कोणत्या तुरुंगात फाशी देण्यात आली होती?

 
 
 
 

10. 5 : 2 या प्रमाणात असणाऱ्या संख्यांची बेरीज 42 आहे तर त्यातील लहान संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

11. सुमितच्या मामाच्या पत्नीची सासू ही सुमित च्या वडिलांची कोण ?

 
 
 
 

12. 10 मीटर प्रति सेकंद या वेगाने जाणारी रिक्षा 72 किमी चे अंतर किती तासात पार करेल?

 
 
 
 

13. एका व्यवसायात सुमित ने 3000 रुपये 6 महिन्यांसाठी आणि महेशने 1500 रुपये एक वर्षांसाठी गुंतवले. तर वर्षा अखेरीस झालेल्या 2000 रुपये नफ्यात सुमित ला किती रुपये मिळतील?

 
 
 
 

14. 25 आणि 5 या संख्येच्या ल सा वि आणि म सा वि चा गुणाकार किती येईल ?

 
 
 
 

15. गहू संपल्याने आम्ही आता बाजरी खातो. – शब्दशक्ती ओळखा

 
 
 
 

16. रेटीनॉल या जीवनसत्वाचा प्रमुख स्त्रोत …. आहे

 
 
 
 

17. 0.514 + 4.13 + 2.113 = ?

 
 
 
 

18. मित्र : प्रेम : : शत्रू : ?

 
 
 
 

19. फाशी झाल्याची बातमी आली तेव्हा त्याची आई देवपूजा करत होती – काळ ओळखा

 
 
 
 

20. राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष कोण आहेत?

 
 
 
 

21. 12000 रुपयांचे 2.5 व्याजदराने 4 वर्षात सरळव्याज किती होईल?

 
 
 
 

22. शी ! असे काही पण नको बोलू ! यातील शी हा शब्द …… केवल प्रयोगी अव्यय आहे

 
 
 
 

23. कोणी फाडली माझी वही ? सर्वनामाचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

24. आपले काम होई पर्यंत गोड बोलणे – या अर्थाची जी म्हण आहे तिच्यात खालील पैकी कोणत्या नात्याचा उल्लेख होतो?

 
 
 
 

25. साहेब निघून गेले. आता आणलेले हे पुष्पगुच्छ म्हणजे अगदी ……. झाले

 
 
 
 

26. गैरसमज या शब्दात उपसर्ग कोणता आहे?

 
 
 
 

27. जर 834 = 20 आणि 987 = 7 तर 837 = ?

 
 
 
 

28. खालील पैकी एक शब्द उरलेल्या शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही तो ओळखा

 
 
 
 

29. हिऱ्याच्या खाणी …… राज्यात आहे

 
 
 
 

30. मी लिहीत आहे. – या वाक्यातील संयुक्त क्रियापद कोणते आहे?

 
 
 
 

31. एका गावात 17000 झाडे आहेत. दरवर्षी झाडांची संख्या 10% ने वाढते तर 2 वर्षानंतर एकूण किती झाडे जास्त असतील?

 
 
 
 

32. भारत एक काम 6 तासात पूर्ण करतो. 2/3 काम पूर्ण झाल्यावर उर्वरित काम पूर्ण करण्यास भारत ला किती वेळ लागेल?

 
 
 
 

33. रामासारखा आदर्श राजा पुन्हा होणार नाही. या वाक्यात कोणता अलंकार वापरला आहे?

 
 
 
 

34. सोडवा 3493 + 1243 – 1846 = ?

 
 
 
 

35. ब्रह्मपुत्रा नदी चा उगम कोठे झाला आहे?

 
 
 
 

36. भारतात व्यापार करून सत्ता काबीज करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनी ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली होती?

 
 
 
 

37. 3 8 18 33 53 ?

 
 
 
 

38. खालील पैकी कोणाला शहराचा प्रथम नागरिक असे म्हणतात.

 
 
 
 

39. दया बबन पेक्षा उंच पण अविपेक्षा बुटका आहे. बबन छाया पेक्षा उंच आहे. तर सर्वात कमी उंचीचे कोण असेल?

 
 
 
 

40. राजाने भविष्यातील धोके ओळखून आपल्या परिवारासाठी …… – योग्य वाक्य प्रचार निवडा

 
 
 
 

41. सखाराम बाईंडर हे प्रसिद्ध नाटक कोणी लिहिले आहे?

 
 
 
 

42. कुणकुण लागणे म्हणजे काय ?

 
 
 
 

43. खालील पैकी कोणती संख्या 5 नंतर येणारी 7 वी विषम संख्या असेल?

 
 
 
 

44. राजश्री शाहू महाराज यांचे मूळ नाव काय होते?

 
 
 
 

45. चंपारण्य येथील सत्याग्रह खालील पैकी कोणत्या पिकाशी संबंधित होता?

 
 
 
 

46. 4 किलो गहू आणि 3 किलो बाजरी एकत्र मिळवली तर बाजरी आणि मिश्रणाचे प्रमाण काय होईल?

 
 
 
 

47. 5p × 4p = 980        p=?

 
 
 
 

48. 11/ 4 + 2 /7 = ?

 
 
 
 

49. खालीलपैकी कोणत्या आजारात रुग्णाचे पाय हत्तीसारखे जाड होतात?

 
 
 
 

50. लोकसभेत जास्तीत जास्त किती सभासद असू शकतात?

 
 
 
 

51. सोडवाPolice Bharti Question Paper 100 marks

 
 
 
 

52. माणसाच्या त्वचेचा रंग ….. रंगद्रव्य नियंत्रित करते

 
 
 
 

53. श्री विनायक हे अष्टविनायक स्थान खालील पैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

54. 1   5   1   9   1   13   1   17   ?   ?

 
 
 
 

55. सर्व वेळ घरातच बसून राहणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणता येईल?

 
 
 
 

56. माझ्या मावशीच्या पतीची मुलगी तिच्या मावशीच्या पतीच्या मुलीची कोण लागत असेल?

 
 
 
 

57. ऱ्हास या शब्दाचा विरूध्द अर्थी शब्द कोणता?

 
 
 
 

58. म्हैसूर चा वाघ असा गौरव खालील पैकी कोणत्या व्यक्तिमत्वाचा केला जातो?

 
 
 
 

59. कातकरी ही आदिवासी जमात कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

60. 17185543926826 या संख्यामलिकेतील डावीकडून आणि उजवीकडून तिसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या अंकाच्या बेरजेचे वर्गमूळ किती येईल?

 
 
 
 

61. पैसा जवळ असल्या शिवाय समाजात मान नाही – या वाक्याचे होकारार्थी वाक्यात रूपांतर करा.

 
 
 
 

62. रडणारा विशाल अखेर हसला. या वाक्यात उद्देश विस्तार कोणता आहे?

 
 
 
 

63. 100 च्या 33% चे तीनपट किती ?

 
 
 
 

64. 2021 या वर्षी होणारी जनगणना ही कितवी जनगणना आहे?

 
 
 
 

65. समास ओळखा – घरजावई

 
 
 
 

66. सुतार – ? ( विरुद्ध लिंगी शब्द निवडा )

 
 
 
 

67. O : E : : I : ?

 
 
 
 

68. एका संख्येचा घन -8 आहे तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

69. 16   115    1114    11113    111112    ?

 
 
 
 

70. सोडवाPolice Bharti Question Paper 100 marks

 
 
 
 

71. मला सकाळपर्यंत झोप लागली नाही. – अव्यय ओळखा

 
 
 
 

72. पाच क्रमवार सम संख्यांची सरासरी 26 आहे. तर त्यातील सर्वात मोठी संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

73. देव + आलय = देवालय संधी ओळखा

 
 
 
 

74. जर AD = M आणि CM = X तर IC= ?

 
 
 
 

75. खालील पैकी कोणत्या भारतीय खेळाडूने टी ट्वेन्टी मध्ये 100 सामने खेळण्याचा विक्रम नुकताच केला आहे?

 
 
 
 

76. दर …… लोकसंख्या मागे एक जिल्हा परिषद सदस्य निवडला जातो

 
 
 
 

77. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्रीय शिक्षण दिवस …… या दिवशी साजरा केला जातो.

 
 
 
 

78. नवरात्र महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे – विशेषण ओळखा

 
 
 
 

79. आयाताची लांबी आणि रुंदी यांची बेरीज 18 सेमी आहे. तर त्या आयाताची परीमिती किती सेमी असेल?

 
 
 
 

80. 2019 या वर्षीचा मिस युनिवर्स हा किताब कोणी पटकाविला?

 
 
 
 

81. 1800 रुपयांच्या वस्तूवर 35% सूट द्यायची असेल तर सूट ची रक्कम किती असली पाहिजे ?

 
 
 
 

82. 1150 रुपयांना एक वस्तू विकल्याने दुकानदार 15 % नफा कमावतो तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत किती असेल?

 
 
 
 

83. पाऊस रात्री पडला – (रात्री ) अव्यय ओळखा

 
 
 
 

84. 12 सेकंद + 72 सेकंद + 36 सेकंद + 2 मिनिट = ?

 
 
 
 

85. सुजय पूर्वेकडे बघत आहे. त्याचा मित्र त्याच दिशेने बघत त्याच्या उजव्या हाताला उभा आहे.तर त्याच्या मित्राच्या डाव्या हाताला कोणती दिशा असेल?

 
 
 
 

86. 5.44 किमी = ?

 
 
 
 

87. शुद्ध शब्द ओळखा

 
 
 
 

88. उत्तरेकडे तोंड करून उभे असणाऱ्या वाहन 90 अंशात पूर्वेकडे वळण्याऐवजी 90 अंशात पश्चिमेकडे वळले. तर आता योग्य ठिकाणी येण्यासाठी त्या वाहनाला किती अंश वळावे लागेल?

 
 
 
 

89. सत्यम शिवम सुंदरम हे घोषवाक्य कोणत्या संस्थेचे आहे?

 
 
 
 

90. BSF ने सुरू केलेले सुदर्शन अभियान हे खालील पैकी कोणत्या देशातून होणाऱ्या घुसखोरी विरुद्ध आहे?

 
 
 
 

91. सोडवाPolice Bharti Question Paper 100 marks

 
 
 
 

92. कोणते कलम अस्पृश्यता निवारणाच्या संबधित आहे?

 
 
 
 

93. अंजुम चोप्रा हे नाव कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

94. जम्मु काश्मीर मध्ये झालेले बदल लक्षात घेता सद्ध्या देशात केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या किती झाली आहे?

 
 
 
 

95. नुकतेच जी आय टॅग प्राप्त झालेला खाद्यपदार्थ रसगुल्ला हे कोणत्या राज्याचे विशेष आहे?

 
 
 
 

96. 17185543926826 या संख्यामलिकेत किती अंक सलग दोनदा आले आहे?

 
 
 
 

97. लोकसभा आणि विधानसभा मध्ये असणाऱ्या आरक्षित जागांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ ….. वर्षांसाठी आहे.

 
 
 
 

98. विशाल च्या डाव्या हाताला उत्तर दिशा आहे . तर विशाल कोणत्या दिशेला तोंड करून उभा असेल?

 
 
 
 

99. एका चौरसाची बाजू 2.5 सेमी आहे तर त्याचे क्षेत्रफळ किती असेल?

 
 
 
 

100. रस्त्यांच्या लांबी लक्षात घेतात भारताचा जगात …. क्रमांक लागतो.

 
 
 
 

Question 1 of 100

Don`t copy text!