Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 224 [ Updated ]

1. MTNL च्या माध्यमातून …… या महानगराला / महानगरांना दूरध्वनी सेवा पुरवली जाते. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. संख्या मालिका पूर्ण करा – 91 93 96 101 108 ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा – इथून हळूच जा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. TEA हा शब्द 251 असा लिहिला आणि TEAM हा शब्द 2513 असा लिहिला तर 3512 हा कोणता शब्द असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. जर DIGIT = EHHHU
तर CHECK = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. त्याचे लक्ष विचलित झाले आणि तो आऊट झाला – केवल वाक्य तयार करा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. सोडवा    Free-maharashtra-police-bharti-test [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. m : z :: d : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. सार्वजनिक सभेच्या कार्यात उत्स्फूर्तपणे भाग घेतल्यामुळे …… यांना सार्वजनिक काका हे नाव पडले. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. भारुड हा काव्यप्रकार कोणत्या संतामुळे लोकप्रिय झाला आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. स्तुती करत निंदा करणे किंवा निंदा करत स्तुती करणे हे कोणत्या अलंकाराचे लक्षण आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एका फोटो कडे बघून समीर म्हणाला – या फोटोतील व्यक्ती माझ्या आईच्या सासूच्या एकुलत्या एक मुलाचे वडील आहे. तर त्या व्यक्तीचा नातू समीरच्या मुलाचा कोण? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. 8 9 0 4 हे आणि एकदाच वापरून मोठ्यात मोठी चार अंकी आणि लहानात लहान चार अंकी संख्या तयार केली तर त्यांच्यात कितीचा फरक असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. अमन 4km उत्तरेकडे गेला  नंतर 90° मध्ये वळून उजवीकडे 3 km  गेला . पुन्हा 90° मध्ये डावीकडे वळून 4 km आणि शेवटी 90° मध्ये वळून उजवीकडे 6km गेला तर आता त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला असेल आणि मूळ ठिकाणापासून किती अंतरावर आला असेल ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. अनावृष्टी म्हणजे काय? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. खालीलपैकी कोणते भारतीय राज्यव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. सचिन ने एका वर्षासाठी आणि सीमा ने 8 महिन्यांसाठी एका व्यवसायात अनुक्रमे रु 20000 आणि रू 30000 गुंतवले. तर वर्षाअखेरीस होणाऱ्या त्यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर काय असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. दारी – या शब्दाला कोणत्या विभक्तीचे प्रत्यय लागले आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

19. एखादा पदार्थ स्थायू अवस्थेतून थेट वायुरूपात जात असेल तर तिथे पदार्थाचा ….. गुणधर्म असतो. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. खालील पैकी मोठा अपूर्णांक कोणता आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20

Don`t copy text!