Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 227 [ Updated ]

1. अन्याय काय सहन करते ? जा उभा राहा हातात काठी घेऊन ! मला मुळूमुळू रडणाऱ्या कमकुवत मुली आवडत नाही . – या वाक्यातील अभ्यस्त शब्द ओळखा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. (+ म्हणजे ÷
× म्हणजे –
– म्हणजे + ) तर
13+39-1/3 = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, … या मालिकेतील 11 वे पद कोणते असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. हुतात्मा शिरीष कुमार खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याचे होते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. माझे आजचे काम करून झाले – प्रयोग ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 6.25 रू मध्ये 25 सेफ्टी पिन येतात तर असे 800 सेफ्टी पिन असणारे 9 बॉक्स विकत घेण्यासाठी किती रुपये लागतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 29K = 841 तर K ची किंमत किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका उत्तर – दक्षिण रांगेत M हा R च्या मागे असला तरी S च्या पुढे होता. S हा M च्यामागे असला तरी B च्यापुढे होता. K हा सर्वांच्या पुढे होता तर मध्यभागी कोण असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. शेतकरी आणि कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठीच खास स्थापन झालेला पक्ष कोणता? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 114 : 141 :: 231 : ?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. अ एक काम 20 दिवसात ब ते काम 15 दिवसात आणि क तेच काम 12 दिवसात पूर्ण करत असेल तर त्या तिघांना एकत्रितपणे ते काम करण्यास किती दिवस लागतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. [ 8 x 10² + 8 x 10¹ + 8 x 10³ + 8¹ ] = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. भारतातील एकमेव जागृत ज्वालामुखी ….. बेटे येथे आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. राष्ट्रध्वजावरील चक्राला किती आरे असतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. एखादा शब्द मूळ अर्थाबरोबर आणखी  एखादा अर्थ व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य ठेवत असेल तर तिथे ….. ही शब्दशक्ती असते. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. तोंडपाठ हा कोणत्या प्रकारचा समास आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. खालीलपैकी कोणते स्नायू अनैच्छिक स्नायू आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. दिलेल्या क्रियापदावरून काळ ओळखा –
हसत आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

19. ( + म्हणजे ÷
× म्हणजे –
– म्हणजे +) तर
12 x 10 + 5 – 8 = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

20. 10 : M : 40 या तीन संख्या प्रमाणात आहे तर M ची किंमत किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


Don`t copy text!