Police Bharti Question Paper 231

1. उल्लेख या शब्दाची जशी संधी सोडवल्या जाते तशीच संधी खालीलपैकी कोणत्या शब्दाची सोडवता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. जर 1096500÷68 = 16125 तर 1096.5÷6.8 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. एका संख्येच्या वर्गाच्या वर्गाचे वर्गमूळ घेतल्यास उत्तर ….. येईल. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. 60 मुलांपैकी 40 मुले व्हाट्सअप वापरतात. 42 मुले टेलिग्राम वापरतात. आणि 27 मुले दोन्ही वापरतात. तर किती मुले काहीच वापरत नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. अक्षर मालिका पूर्ण करा – HC, JD, LE, NF, PG, ?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. बालकृष्णाचे/ची …… रंगवताना त्याने हातात दह्याचे ….. हुबेहूब पकडले. एकच शब्द वापरून वाक्य पूर्ण करा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. ई शॉपिंग पोर्टल पेटीएम चे संस्थापक कोण आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. जर A आणि B समचलनात असेल तर A= 16 ; B = 46 तर A= 8 ; B = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. घड्याळात किती वाजले असता तास काटा आणि मिनिट काटा यांच्यात 75° अंशाचा कोन तयार होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. सुदाम चुकीने डाव्या हाताला उजवा हात आणि उजव्या हाताला डावा हात समजतो. जर शीर्षासन करताना त्याचे तोंड उत्तरेकडे असेल तर त्याच्या समजुतीनुसार उजव्या हाताला कोणती दिशा येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. मांजर आनंदाने दूध पिते. – या वाक्यातील विधेय विस्तार कोणता? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. 1858 च्या राणीचा जाहीरनामा नुसार भारतात खालीलपैकी कोणते बदल झाले? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. 1999 साली….. जिल्ह्याच्या विभाजनातून …. जिल्ह्याची निर्मिती झाली. अनुक्रमे येणारे पर्याय निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. ध्रुवाकडे चपटी आणि मध्यभागी फुगीर अशा पृथ्वीच्या आकाराला ……. म्हणतात. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणता शब्द इतरांपेक्षा वेगळा आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Maharashtra Police Bharti 2020 साठी अभ्यासाचे वेळापत्रक कसे असावे हे बघण्यासाठी Google मध्ये StudyWadi

( स्टडीवाडी ) सर्च करा आणि हे जबरदस्त वेळापत्रक बघा

Police Bharti Time Table
तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!