Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 241

1. बँकांची बँक असे वर्णन कोणत्या बँकेचे केले जाते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती A B C D E अशी पाच मुले बसली आहे .B च्या डाव्या बाजूला दुसऱ्या स्थानावर C बसला आहे.D हा C च्या शेजारी बसलेला नाही E च्या उजवीकडून दुसऱ्या स्थानावर D बसला आहे तर E च्या लगेचच उजव्या बाजूला कोण बसले आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. 144LM चा संबंध जसा 13 शी जसा आहे तसा 484LN खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. नळ A आणि नळ B एक पाण्याचा हौद अनुक्रमे 24 व 16 तासात भरतात आणि नळ C भरलेला हौद 12 तासात रिकामा करतो जर तिन्ही नळ एका वेळी सुरू केले तर तो हौद किती तासांत पूर्ण भरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. सोडवा. 11.11+0.111+1.11+1.111=? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. तू सावकाश ये जरा. या वाक्यातील सावकाश या क्रियाविशेषण वाक्याचा प्रकार ओळखा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. भुजंगप्रयात या अक्षरगण वृत्ताचे गण खालीलपैकी कोणते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा. 60, 20, 80, 16, ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी …… नेमण्यात आला / आली होता / होती [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. खालील पर्यायातून अशुध्द शब्द निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. P Q आणि R यांच्या आजच्या वयाची सरासरी 66 वर्ष आहे. सहा वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3:4 होते तर Q चे आजचे वय किती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. भारतातील एकूण वनक्षेत्रापैकी सर्वाधिक वृक्ष ….. मध्ये आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. बावळी मुद्रा देवळी निद्रा या म्हणीचा अर्थ कोणता? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती A B C D E अशी पाच मुले बसली आहे .B च्या डाव्या बाजूला दुसऱ्या स्थानावर C बसला आहे.D हा C च्या शेजारी बसलेला नाही E च्या उजवीकडून दुसऱ्या स्थानावर D बसला आहे . तर A च्या शेजारी खालीलपैकी कोण बसले आहे.? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. एका रांगेमध्ये सीमा समोरून तिसरी असून तिच्या मागे गीता बसली आहे गितापासून तनु मागे दुसऱ्या स्थानावर बसली आहे तनुपासून मागे चौथ्या स्थानावर राणी बसली आहे तर रांगेत एकूण किती विद्यार्थी आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Don`t copy text!