Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 34

1. एका दुकानदाराने एक वस्तू 37% सूट देऊन 12600 रुपयांना विकली तर अश्या दोन वस्तूची छापील किंमत किती असेल?

 
 
 
 

2. BMBMKRBMKRBMKR ह्या अक्षर मालिकेत डावीकडून आठव्या अक्षराच्या उजवीकडून तिसरे अक्षर कोणते असेल?

 
 
 
 

3. भारतील सर्वात मोठा महामार्ग खालील पैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

4. क ही ब ची पत्नी आहे. ड हा ब चा मुलगा आहे. अ हा ब चे पाल्य असेल पण ड चा भाऊ नसेल तर क आणि अ चे नाते काय ?

 
 
 
 

5. अयोग्य जोडी निवडा

 
 
 
 

6. खालील पैकी विषाणू मुळे होणारा आजार / रोग कोणता आहे?

 
 
 
 

7. एका संख्येमधून तिचे 1/5 वजा करून उरलेल्या बाकीचे 70% काढले असता उत्तर 2240 येते तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

8. 616 मीटर लांबीची एक तार 7 ठिकाणी कापली असता प्रत्येक तुकडा किती मीटर लांबीचा होईल?

 
 
 
 

9. 9 वाजता माझ्या घड्याळाचा मिनिट काटा पश्चिम दिशेला आहे तर तास काटा कोणत्या दिशेला असेल?

 
 
 
 

10. बाबांना आता चालवते – वाक्याचा प्रयोग ओळखा

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!