Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 38

1. 162 किमी वेगाने जाणारी एक रेल्वे 300 मीटर लांबीचा एक बोगदा 20 सेकंदात ओलांडते तर त्या रेल्वे ची लांबी किती असेल?

 
 
 
 

2. एक काम प्रभू 16 दिवसात संपवतो जर त्याने 4 दिवस काम केले तर शिल्लक काम किती असेल?

 
 
 
 

3. 1#56 या संख्येला 11 ने निःशेष भाग जातो तर # च्या जागी कोणता अंक असेल?

 
 
 
 

4. मुद्रा योजने अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे प्रकार हे आहेत.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी अनुकरणवाचक शब्द निवडा

 
 
 
 

6. योग्य सहसंबंध ओळखून प्रश्न चिन्हाच्या जागी काय येईल ते शोधा 9(11)8 16(9)5 ?(15)8

 
 
 
 

7. जर KLM – LNP PQR – ?

 
 
 
 

8. केंद्र सरकारने नुकतेच व्ही के यादव यांचा अध्यक्ष पदासाठी कार्यकाळ एका वर्षांनी वाढवला. ते …… चे अध्यक्ष आहे.

 
 
 
 

9. मी पुस्तक पोस्टाने पाठवले आहे ह्या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

10. नवीन वर्षाला सुरुवात करण्याअगोदर याआधीच्या दिवसांचे………… पाहिजे (खालीलपैकी योग्य वाक्यप्रचार निवडा)

 
 
 
 

11. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी देखील पेन्शन असावे ह्या हेतूने सुरू केलेल्या केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेला खालील पैकी कोणाचे नाव देण्यात आले आहे?

 
 
 
 

12. सह सबंध ओळखून योग्य पर्याय निवडा. म्यान – तलवार

 
 
 
 

13. तीन भावांच्या वयाची सरासरी 10 वर्षे आहे. जर मोठा भाऊ लहान भावापेक्षा 11 वर्षाने मोठा असेल आणि उरलेल्या एका भावाचे वय 9 वर्षे असेल तर मोठ्या भावाचे वय किती?

 
 
 
 

14. संजय ला वर्गात सर्वात जास्त गुण मिळाले आहे. विशाल पेक्षा कमी गुण असणारा एकच विद्यार्थी वर्गात आहे मात्र किरण ला वैभव पेक्षा जास्त गुण आहे तर वर्गात सर्वात कमी गुण कोणाला असतील?

 
 
 
 

15. खालील पैकी कोणते तंतू वाद्य नाही?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!