Police Bharti Question Paper 41

1. मानवामध्ये अलिंगी गुणसूत्र च्या किती जोड्या असतात?

 
 
 
 

2. म्हणीचा योग्य अर्थ निवडा – उधारीचे पोते सव्वा हात रिते

 
 
 
 

3. सहसंबंध ओळखून योग्य पर्याय निवडा 6(12)8 8(16)14 7(?)18

 
 
 
 

4. खालीलपैकी केवल प्रयोगी अव्यय ओळखा

 
 
 
 

5. माझ्या पॉकेट मध्ये 50 रुपये 100 रुपये आणि 200 रुपये यांच्या सारख्याच नोटा आहे आणि एकूण रक्कम 1400 रुपये आहे तर त्यापैकी किती रक्कम ही 50 रुपयांच्या नोटांमध्ये असेल?

 
 
 
 

6. MOBILE हा शब्द 131529125 असा लिहितात तर POCKET हा शब्द कसा लिहाल?

 
 
 
 

7. शुभम महेश आणि राणी ने व्यवसायासाठी 3:2:2 या प्रमाणात गुंतवणूक केली वर्षअखेरीस राणीला 3400 रुपयांचा नफा झाला तर ह्या व्यवसायात एकूण नफा किती झाला असेल?

 
 
 
 

8. सूरत शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेले आहे?

 
 
 
 

9. मालिका पूर्ण करा ABC BCDE CDEFG DEFGHI EF?H?J?

 
 
 
 

10. चार ह्या संख्येचा तिसरा घात करून त्याचे वर्गमूळ घेतल्यास उत्तर किती येईल?

 
 
 
 

11. 0.5 x 0.1 = ?

 
 
 
 

12. खालील पैकी कोणत्या पुस्तकाचा समावेश डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथ – संपदा मध्ये करता येणार नाही?

 
 
 
 

13. एका मुलीची ओळख करून देताना महेश म्हणाला की ही मुलगी माझ्या वडिलांच्या भावाचा पत्नीच्या मुलाची बहीण आहे . तर महेश आणि त्या मुलीचे नाते काय?

 
 
 
 

14. खालील पैकी कोणत्या शहराला सायबराबाद असेही म्हणतात?

 
 
 
 

15. ज्याने माझे पुस्तक चोरले असेल तो माझा मित्र असूच शकत नाही. सर्वनाम चा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!