Police Bharti Question Paper 42

1. अचूक पर्याय निवडा

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाला – कट हा प्रत्यय लागणार नाही

 
 
 
 

3. 10 संख्यांची सरासरी 15 आहे त्यापैकी 16 आणि 6 या संख्या काढल्यास नवीन सरासरी काय होईल?

 
 
 
 

4. CRICKET चा DSJDLFU शी जो संबंध आहे तोच संबंध HOCKEY चा कोणत्या पर्याया सोबत असेल?

 
 
 
 

5. 1875 वर्षाच्या लखनौ येथील उठावाचे नेतृत्व खालील पैकी कोणी केले होते?

 
 
 
 

6. विसंगत पर्याय ओळखा

 
 
 
 

7. एका संख्येच्या 11 पट आणि 10 पट यातील फरक 60 आहे तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणते वाक्य पूर्ण वर्तमान काळाचे नाही?

 
 
 
 

9. डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ खालील पैकी कोणत्या जिल्ह्यात येते?

 
 
 
 

10. खालील पैकी कोणती संख्या ही विषम संख्येची वर्ग संख्या नाही?

 
 
 
 

11. मॅग्नेटाइट हे खालीलपैकी कोणत्या धातूचे धातुके आहे

 
 
 
 

12. ग्रामसेवकावर नजीकचे नियंत्रण खालीलपैकी कोणत्या अधिकार्‍याचे असते?

 
 
 
 

13. विकास ने बँकेकडून व्यवसायासाठी 21000 रुपये 3 टक्के व्याजदराने काही वर्षांसाठी घेतले आणि मुदतीनंतर त्याने 1260 रुपयांचे व्याज बँकेला दिले तर त्याने रक्कम किती वर्षांसाठी घेतली असेल?

 
 
 
 

14. अक्षर मालिका पूर्ण करा ABD BCE CDF DEG ….. …..

 
 
 
 

15. एका दुकानामध्ये 13 सोडून सर्व लाल चेंडू आहेत 35 सोडून सर्व निळे चेंडू आहेत आणि उर्वरित पिवळे चेंडू आहे. जर एकूण चेंडू 40 असतील तर पिवळ्या चेंडू ची संख्या किती आहे

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!