Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 44

1. खालील पैकी कोणत्या संख्येला 5 ने पूर्ण भाग जाणार नाही?

 
 
 
 

2. खालील पैकी चुकीचे विधान ओळखा

 
 
 
 

3. खालील पैकी द्वंद समासाचे उदाहरण ओळखा

 
 
 
 

4. विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी कमीत कमी वयोमर्यादा ….. वर्षे असावी लागते

 
 
 
 

5. महेश आणि मीना यांची आजची वये 3: 4 या प्रमाणात आहे आणखी 10 वर्षांनी त्यांची 5: 6 प्रमाणात होतील तर महेश चे दोन वर्षापूर्वी चे वय किती असेल?

 
 
 
 

6. 79 : -2 :: 87 : ?

 
 
 
 

7. खालील पैकी वातावरणाचा कोणता थर हा संदेश वहनासाठी उपयुक्त आहे?

 
 
 
 

8. खालील पैकी कोणत्या राज्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र आहे

 
 
 
 

9. चार क्रमवार सम संख्यांची सरासरी 17 आहे तर त्यातील सर्वात मोठी सम संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

10. (1) ऋषी पूर्वेकडे 4 किमी त्यानंतर (2) उत्तरेकडे 2 किमी त्यानंतर (3) पूर्वेकडे 4 किमी त्यानंतर (4) दक्षिणेकडे 4 किमी आणि शेवटी (5) पश्चिमेकडे 8 किमी चालला तर तो मूळ ठिकाणापासून किती किमी दूर असेल?

 
 
 
 

11. संख्या मालिका पूर्ण करा : 8 9 16 18 24 27 32 36 40 45 48 ?

 
 
 
 

12. दोन वर्षात चक्रवाढ व्याजने एक रक्कम रू 10000 ची रू14400 होते तर व्याजाचा दर किती असेल?

 
 
 
 

13. नकारार्थी वाक्यात रुपांतर करा – साहेबांनी त्याचा रजेचा अर्ज फेटळला

 
 
 
 

14. BOY : CDPQZA : : GIRL :

 
 
 
 

15. विरुद्ध अर्थी शब्द ओळखा – प्रगती

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!