नवीन टेस्ट

Police Bharti Question Paper 46

1. मी उद्या प्रवास करत असेल या वाक्याचा काळ ओळखा

 
 
 
 

2. एका मुलाकडे बघून किरण म्हणाला हा मुलगा माझ्या आईच्या आईच्या पतीच्या दुसऱ्या मुलीचा मुलगा आहे तर किरण आणि त्या मुलाचे नाते काय असेल?

 
 
 
 

3. भारतातील बँक ॲक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेने खालीलपैकी कोणत्या देशातील आपला व्यवहार बंद करण्याचे ठरवले आहे?

 
 
 
 

4. संख्या मालिका पूर्ण करा 1   4   27   16   125   36   ?

 
 
 
 

5. जर x-5 = 18 असेल तर 2x-10 ची किंमत किती?

 
 
 
 

6. सुरेश एक काम आठ दिवसात करतो रमेश तेच काम पाच दिवसात करतो दोघांनी मिळून तीन दिवस काम केल्यास किती काम शिल्लक असेल?

 
 
 
 

7. प्रकाश : ऊर्जा :: पुस्तक : ?

 
 
 
 

8. चारशे रुपयांच्या वस्तूवर अनुक्रमे 35 टक्के आणि 30 टक्के अशी सूट दिल्यास त्या वस्तूची नवीन किंमत किती होईल?

 
 
 
 

9. जर BY= 50 आणि EV= 110 तर LO = ?

 
 
 
 

10. मुलगा मेहनती आहे. या वाक्यातील मेहनती हा शब्द…… आहे

 
 
 
 

11. काही तालुक्यांच्या गटाला (प्रांत) महसूल अधिकारी म्हणून हे काम बघतात.

 
 
 
 

12. जनक या शब्दाचा विरुद्ध लिंगी शब्द कोणता?

 
 
 
 

13. आठ च्या घनाला आठच्या वर्गाने भाग दिला असता उत्तर किती येईल?

 
 
 
 

14. टायटन हा या ग्रहाचा प्रमुख उपग्रह आहे

 
 
 
 

15. पोलिसांनी अखेर चोराला / चोरास ……. या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य ठरेल?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!