Police Bharti Question Paper 50

1. चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

2. चार कारागीर चार दागिने चार दिवसात तयार करतात तर एक कारागीर चार दागिने किती दिवसात तयार करेल?

 
 
 
 

3. चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

4. एका मुलाकडे बघून किरण म्हणाला तुझ्या बायकोची सासू आणि माझ्या मामाची बहीण आहे तर किरण चे मामा आणि त्या मुलामध्ये काय नाते असेल?

 
 
 
 

5. सोडवाpolice bharti question paper 50

 
 
 
 

6. अखेर कोंडीबाने शेती विकली. परिस्थिती पुढे त्याने …….. या वाक्यात खालील पैकी कोणता वाक्य प्रचार वापरता येईल.

 
 
 
 

7. भरल्या ताटावरून उठून जाऊ नको – या वाक्यात शब्दाची कोणती शक्ती व्यक्त होते?

 
 
 
 

8. 66 + 666 + 666.066 = ?

 
 
 
 

9. गुलाम या शब्दापासून गुलामगिरी हा शब्द तयार केल्यास तो शब्द …….. म्हणून वापरता येईल

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय ओळखा 6 5 9 10 15 20 23 35 36

 
 
 
 

11. 20 पुस्तके 30 च्या भावाने विकली असता शेकडा 20 रुपये नफा होतो तर एका पुस्तकाची खरेदी किंमत किती रुपये असली पाहिजे?

 
 
 
 

12. रिपु ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

13. मालिका पूर्ण करा AYC DVF GSI

 
 
 
 

14. एका रांगेत मधोमध असणाऱ्या आंब्याच्या वृक्षाचा क्रमांक 6 आहे. जर प्रत्येक वृक्षाला कुंपण करण्यास 300 रुपये खर्च येत असेल तर एकूण किती रुपयांचा खर्च येईल?

 
 
 
 

15. काही पालक शिक्षक आहे. सर्व शिक्षक पोलीस आहे. तर खालील पैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2021 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2021 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Don`t copy text!