Police Bharti Practice Test 04

1. द सा द से किती दराने 2000 रुपयांचे चार वर्षाचे सरळ व्याज 400 रुपये होईल?

 
 
 
 

2. विराटच्या तीन सामनाच्या धावांची सरासरी 60 आहे शेवटच्या सामन्यात त्याने 12 धावा केल्या तर त्याची धावांची नवीन सरासरी किती होईल?

 
 
 
 

3.
गीता सीता एक काम 12 दिवसात पूर्ण करतात जर सीता स्वतंत्रपणे ते काम 30 दिवसात पूर्ण करत असेल. तर गीताला तेच काम स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतील?

 
 
 
 

4. कोणत्याही संख्येला शून्याने गुणले असता उत्तर … येते.

 
 
 
 

5. 14 च्या नंतर येणारी आणि 19 च्या पूर्वी येणारी मूळ संख्या कोणती?

 
 
 
 

6. सोडवा:sbfied-2307

 
 
 
 

7. P ची किंमत किती असेल?

 
 
 
 

8. गाय आणि म्हैस यांची दूध देण्याची क्षमता 1:3 ह्या प्रमाणात आहे. जर एकूण 50 लिटर दुधाचे संकलन होत असेल तर त्या मध्ये गाईचे दूध किती लिटर असेल?

 
 
 
 

9. खालील संख्या पैकी सर्वात लहान अपूर्णांक कोणता?

 
 
 
 

10. 9000 रुपये 8 वर्षात सरळ व्याजाने दुप्पट होण्यासाठी व्याजाचा दर किती असला पाहिजे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!