Free :
 • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Answer Key : Police Bharti Practice Exam 29

1. एक गाडी मुंबई ते पुणे हा प्रवास जाताना 30 किमी प्रति तास ह्या वेगाने करते तर परतीचा प्रवास 60 किमी प्रति तास ह्या वेगाने करते. तर गाडीचा सरासरी वेग किती असेल?

 1. 50 किमी प्रति तास
 2. 15 किमी प्रति तास
 3. 45 किमी प्रति तास
 4. 40 किमी प्रति तास

2. सोडवा

police-bharti-online-exam-28
 1. 2
 2. 0
 3. 1
 4. 4

3. एका काटकोन त्रिकोणाची उंची 12 सेमी आणि पाया 5 सेमी असेल तर त्याचा कर्ण किती सेमी असेल?

 1. 13
 2. 11
 3. 7
 4. 17

4. जर 8@2= 18 आणि 3@5= 11 असेल तर 9@6=?

 1. 18
 2. 12
 3. 24
 4. 4

5. गटात न बसणारा पर्याय निवडा

 1. ऑगस्ट
 2. जुलै
 3. डिसेंबर
 4. एप्रिल

6. आसमा कडे जितके पैसे आहे त्याच्या निमपट पैसे विशालकडे आहे. नहीदा कडे विशाल च्या तीनपट पैसे आहे. नहीदा कडे असणाऱ्या पैश्याच्या 1/3 पट पैसे भाग्यश्री कडे आहे तर खालील पैकी कोणाकडे सारखे पैसे असतील?

 1. आसमा आणि नहीदा
 2. विशाल आणि नहीदा
 3. विशाल आणि भाग्यश्री
 4. आसमा आणि भाग्यश्री

7. खालीलपैकी नपुसकलिंगी शब्द ओळखा

 1. पेन
 2. वही
 3. पुस्तक
 4. पेन्सिल

8. अलंकार ओळखा – कर्णापेक्षाही उदार भाऊ आहे माझा !

 1. असंगती
 2. रूपक
 3. व्यतिरेक
 4. उपमा

9. जालियनवाला बाग हत्याकांड चा बदला घेणारे शहीद ए आझम उधम सिंह यांना —– ह्या वर्षी फाशी देण्यात आली.

 1. 1919
 2. 1938
 3. 1940
 4. 1943

10. सिंह साठी प्रसिद्ध असणारे गिर नॅशनल पार्क खालील पैकी कोणत्या राज्यात येते?

 1. गुजरात
 2. उत्तराखंड
 3. राजस्थान
 4. मध्यप्रदेश

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!