Free :
 • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Answer key Police Bharti Question Paper 34

1. 616 मीटर लांबीची एक तार 7 ठिकाणी कापली असता प्रत्येक तुकडा किती मीटर लांबीचा होईल?

 1. 77
 2. 88
 3. 66
 4. 99

2. खालील पैकी विषाणू मुळे होणारा आजार / रोग कोणता आहे?

 1. घटसर्प
 2. डांग्या खोकला
 3. पोलिओ
 4. क्षय रोग

3. एका दुकानदाराने एक वस्तू 37% सूट देऊन 12600 रुपयांना विकली तर अश्या दोन वस्तूची छापील किंमत किती असेल?

 1. 36000
 2. 40000
 3. 20000
 4. 18000


4. BMBMKRBMKRBMKR ह्या अक्षर मालिकेत डावीकडून आठव्या अक्षराच्या उजवीकडून तिसरे अक्षर कोणते असेल?

 1. K
 2. M
 3. R
 4. B

5. एका संख्येमधून तिचे 1/5 वजा करून उरलेल्या बाकीचे 70% काढले असता उत्तर 2240 येते तर ती संख्या कोणती असेल?

 1. 4000
 2. 3800
 3. 4600
 4. 3900

6. अयोग्य जोडी निवडा

 1. तीन रस्ते एकत्र येतात ती जागा – तिठा
 2. थोडक्यात समाधान मानणारा – अल्पसंतुष्ट
 3. भाषण करण्याची जागा – व्यासपीठ
 4. अनुज – आधी जन्मलेला

7. 9 वाजता माझ्या घड्याळाचा मिनिट काटा पश्चिम दिशेला आहे तर तास काटा कोणत्या दिशेला असेल?

 1. पूर्व
 2. दक्षिण
 3. आग्नेय
 4. उत्तर


8. क ही ब ची पत्नी आहे. ड हा ब चा मुलगा आहे. अ हा ब चे पाल्य असेल पण ड चा भाऊ नसेल तर क आणि अ चे नाते काय ?

 1. आत्या भाची
 2. काका भाची
 3. बहीण भाऊ
 4. आई मुलगी

9. भारतील सर्वात मोठा महामार्ग खालील पैकी कोणता आहे?

 1. NH47A
 2. NH44
 3. NH24
 4. NH10

10. बाबांना आता चालवते – वाक्याचा प्रयोग ओळखा

 1. शक्य कर्मणी
 2. समापन कर्तरी
 3. कर्तरी
 4. कर्मकर्तरी
Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!