Free :
 • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Answer key Police Bharti Question Paper 40

1. परीक्षेपूर्वी सर्वांचे चेहरे उतरले होते. वाक्यातील पूर्वी हा शब्द …… आहे.

 1. केवल प्रयोगी अव्यय
 2. यापैकी नाही
 3. शब्दयोगी अव्यय
 4. क्रियाविशेषण अव्यय

2. एका आयातकृती जागेची लांबी 33 फूट आहे तर रुंदी 12 फूट आहे. ह्या जागेला चार पदरी कुंपण करायचे असल्यास किती फूट तार लागेल?

 1. 90
 2. 220
 3. 180
 4. 360

3. जागतिक ब्रेल ( लिपी ) दिवस कधी साजरा केला जातो?

 1. 3 जानेवारी
 2. 2 जानेवारी
 3. 4 जानेवारी
 4. 1 जानेवारी

4. खालील पैकी एकवचन – अनेकवचन ची कोणती जोडी चुकीची आहे?

 1. सून – सून
 2. वधू – वधू
 3. दिशा – दिशा
 4. दासी – दासी

5. वाक्याचा प्रकार ओळखा – मी आजारी पडलो कारण मी भिजलो होतो.

 1. संयुक्त वाक्य
 2. यापैकी नाही
 3. मिश्र वाक्य
 4. केवल वाक्य

6. योग्य पर्याय निवडा T : ? : : ? : 169

 1. 225 Q
 2. 196 N
 3. 144 N
 4. 400 M

7. संख्या मालिका पूर्ण करा 2 4 8 ? 32 64 128 ?

 1. 16 512
 2. 16 256
 3. 16 156
 4. 16 356

8. मुघल साम्राज्याची स्थापना कोणी केली?

 1. हुमायून
 2. जहांगीर
 3. अकबर
 4. बाबर

9. विधान – (1) सर्व पुस्तके वही आहे (2) सर्व वह्या पेन आहे तर खालील पैकी कोणते अनुमान योग्य आहे

 1. सर्व पेन पुस्तके आहे
 2. यापैकी एकही नाही
 3. सर्व पुस्तके पेन आहे
 4. सर्व पेन वह्या आहे

10. खालील पैकी एक शब्द उरलेल्या शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही. तो शब्द ओळखून त्याचा पर्याय निवडा.

 1. चिंतामणी
 2. सुधाकर
 3. विनायक
 4. लंबोदर

11. राष्ट्रीय आणीबाणी संबंधित घटनेचे कलम कोणते आहे?

 1. 356
 2. 352
 3. 365
 4. 360

12. जर (1)* म्हणजे + (2) # म्हणजे – (3) & म्हणजे × आणि (4) @ म्हणजे ÷ तर 4#16@8*3&2 चे उत्तर किती असेल?

 1. 8
 2. 3
 3. 5
 4. 10

13. तीन संख्यांचे गुणोत्तर 3:4:7 आहे तर त्यांच्या वर्गाची बेरीज 296 आहे तर त्यातील मोठी संख्या कोणती असेल?

 1. 21
 2. 12
 3. 14
 4. 28

14. जर NAGPUR हा शब्द NAG3 असा लिहितात तर VIJAPUR हा शब्द कसा लिहाल?

 1. VIJA2
 2. VIJA4
 3. VIJ4
 4. VIJ3

15. 10200 रुपयांची मजुरी चार कामगारांमध्ये 3:7:4:3 याप्रमाणे वाटली असता सर्वात कमी मजुरी मिळणाऱ्या कामगाराला किती रुपये मिळतील?

 1. 2400
 2. 4200
 3. 1800
 4. 2800
Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!