Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Buddhimatta Chachani Practice Question Paper 02 | बुद्धिमत्ता चाचणी सराव परीक्षा 02

1. वर्तुळकार टेबलाभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसलेल्या चार मित्रांपैकी ( K M P S ) M च्या डाव्या हाताला एक जागा सोडून S बसला आहे. K च्या लगेच उजव्या हाताला M बसला आहे. तर वेगळी जोडी निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. जर 1 ऑगस्ट ला रविवार असेल तर हा महिना कोणत्या वारी संपेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. गटात न बसणारा पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. 42 20 30 2 6 12 हे सर्व अंक चढत्या क्रमाने लावून तयार होणाऱ्या अंक मालिकेचे पुढे येणारे पद कोणते असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. 364736537337337912994374 – या अंकमालिकेतील डावीकडून तिसऱ्या अंकाच्या उजवीकडील तिसरा अंक कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. एका चौरसाचे कोपरे मुख्य दिशेला येतात. तर चौरसाचा कर्ण कोणता पर्याय दाखवेल?
1. उत्तर – दक्षिण
2. पूर्व – पश्चिम
3. पूर्व – उत्तर
4. दक्षिण – पश्चिम
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. एका सरळ रांगेत काही मुले आहेत. त्यात महेश समोरून 12वा तर मागून 13वा आहे. जर रांगेत आणखी 3 मुले येऊन उभे राहिल्यास एकूण मुलांची संख्या किती होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. सरिताचा मुलगा उत्तम प्रकाशच्या पत्नीला काकू म्हणतो. तर प्रकाशचे वडील उत्तमचे कोण ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. AGA BFB CEC ? ECE FBF
ही अक्षर मालिका पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. पाण्याला दूध म्हंटले साखरेला चहा म्हंटले दुधाला साखर म्हंटले तर यापैकी कोणता पदार्थ चवीला गोड असेल ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. 9*7 = 328
10*4 = 287
18*2 = 4010 तर
11*3 = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. 144 141 72 69 36 33 18 15 9 ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 1. एकही लस औषध नाही
2. एकही औषध टॉनिक नाही
3. सर्व टॉनिक लस आहे.
यावरून काय अनुमान काढता येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. वर्तुळकार टेबलाभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसलेल्या चार मित्रांपैकी M च्या डाव्या हाताला एक जागा सोडून S बसला आहे. तर K च्या लगेच उजव्या हाताला M बसला आहे. तर P कुठे बसला असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 23434242323_3_2_32 ही लयबध्द मालिका पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


7 thoughts on “Buddhimatta Chachani Practice Question Paper 02 | बुद्धिमत्ता चाचणी सराव परीक्षा 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!