Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Buddhimatta Chachani Practice Question Paper 04 | बुद्धिमत्ता चाचणी सराव परीक्षा 04

1. गटात न बसणारे पद ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. गवंडी : ओळंबा :: कुंभार : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. 9 मुलांच्या मागे अविनाश उभा आहे आणि त्याच्या मागे 7 मुले सोडून आनंद उभा आहे. जर या रांगेचे दोन समान भाग केले तर …. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4.  

2
46
824
6824
?????
या रचनेत ????? च्याजागी काय येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. एका सांकेतिक भाषेत PRIVATE हा शब्द QSJWBUF असा लिहिला तर ROCKS हा शब्द कसा लिहिता येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. 240 120 24 6 2 1 – या मालिकेतील कोणते पद अयोग्य आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. MS NR OQ PP QO RN ? – अक्षर मालिका पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. प्रभासची आई अमरच्या आईच्या भावाची पत्नी आहे तर अमर प्रभासचा कोण असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. GHI : JKL :: ?: QRS [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. 6 वाजता तास काटा उत्तर दिशा दाखवत असेल तर मिनिट काटा कोणती दिशा दाखवत असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. विजोड पद ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. विधान 1 – आज गणपती विसर्जन आहे
विधान 2 – सुष्माने आज प्रवास करणे टाळले
यावरून काय अनुमान काढता येईल ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. लयबद्ध अक्षरमालिका पूर्ण करा
XY_XXYXX_YXXX_XX [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. 8 24 40 56 72 88 ? – संख्या मालिकेत ? च्याऐवजी कोणते पद येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 9 : 64 :: 16 : ?
समान संबंध लक्षात घेऊन ? च्याऐवजी काय येईल ते शोधा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


22 thoughts on “Buddhimatta Chachani Practice Question Paper 04 | बुद्धिमत्ता चाचणी सराव परीक्षा 04”

  1. Sir एक विनंती आहे
    फक्त प्रश्न लिहा त्या प्रश्नालगतच studywadi असं काही नको… खूप confused होतय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!