नवीन टेस्ट

General Knowledge Test 03 [ सामान्य ज्ञान ]

1. मापन पद्धतीचा विचार केला असता …. पद्धतीला SI पद्धत असे देखील म्हणतात

 
 
 
 

2. वाळूयुक्त रेती पट्ट्यांना …. असे म्हणतात

 
 
 
 

3. कुलाबा हे कोणत्या जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव होते?

 
 
 
 

4. अमरकंटक येथे उगम पावणारी नदी खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

5. ….. यांना पाश्चरायझेशन चे जनक म्हटले जाते

 
 
 
 

6. बोलीभाषेची योग्य जोडी निवडा

 
 
 
 

7. महात्मा फुले यांच्या बाबत चुकीचे विधान निवडा

 
 
 
 

8. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चीनचा जगात कितवा क्रमांक लागतो?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता खेळाडू नेमबाजीशी संबंधित नाही?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणती घटना कालक्रमानुसार आधी झाली होती?

 
 
 
 

11. झूम या स्थलांतरित शेतीचा प्रकार …. भागात बघायला मिळतो

 
 
 
 

12. 92% शुद्ध सोने म्हणजे ….. कॅरेट सोने होय

 
 
 
 

13. महाराष्ट्रात कृषी दिन कधी साजरा केला जातो?

 
 
 
 

14. सायमन कमिशन विरोधी निदर्शनावर झालेल्या लाठी हल्ल्यात जखमी झालेले व्यक्तिमत्व खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

15. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी खालीलपैकी कोणत्या समाजाची स्थापना केली होती?

 
 
 
 

Question 1 of 15

13 thoughts on “General Knowledge Test 03 [ सामान्य ज्ञान ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!