General Knowledge Test 03 [ सामान्य ज्ञान ]

1. सायमन कमिशन विरोधी निदर्शनावर झालेल्या लाठी हल्ल्यात जखमी झालेले व्यक्तिमत्व खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

2. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी खालीलपैकी कोणत्या समाजाची स्थापना केली होती?

 
 
 
 

3. अमरकंटक येथे उगम पावणारी नदी खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

4. वाळूयुक्त रेती पट्ट्यांना …. असे म्हणतात

 
 
 
 

5. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चीनचा जगात कितवा क्रमांक लागतो?

 
 
 
 

6. 92% शुद्ध सोने म्हणजे ….. कॅरेट सोने होय

 
 
 
 

7. ….. यांना पाश्चरायझेशन चे जनक म्हटले जाते

 
 
 
 

8. मापन पद्धतीचा विचार केला असता …. पद्धतीला SI पद्धत असे देखील म्हणतात

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणती घटना कालक्रमानुसार आधी झाली होती?

 
 
 
 

10. महात्मा फुले यांच्या बाबत चुकीचे विधान निवडा

 
 
 
 

11. बोलीभाषेची योग्य जोडी निवडा

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता खेळाडू नेमबाजीशी संबंधित नाही?

 
 
 
 

13. कुलाबा हे कोणत्या जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव होते?

 
 
 
 

14. महाराष्ट्रात कृषी दिन कधी साजरा केला जातो?

 
 
 
 

15. झूम या स्थलांतरित शेतीचा प्रकार …. भागात बघायला मिळतो

 
 
 
 

Question 1 of 15

13 thoughts on “General Knowledge Test 03 [ सामान्य ज्ञान ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!