Gk and Current Affairs Test 20

1. FICCI ही बिगर सरकारी संस्था ….. क्षेत्राशी संबंधित आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान 94 वे आहे. भारतासोबत या स्थानी …. हा देश देखील आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. देवयानी खोब्रागडे या …… आहेत [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. रेल महासेतू ज्या नदीवर उभा करण्यात आला आहे ती कोसी नदी खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. भारतातील पहिले प्रगत वस्तू निर्माण केंद्र (AMHUB) …. राज्यात उभारले जाणार आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. ….. खिंड सिक्कीम आणि तिबेट यांना जोडते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. संयुक्त राषट्रसंघाच्या स्थापनेला 2020 वर्षात …. वर्षे पूर्ण झाले आहेत [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. या वर्षीचा राज्यस्तरीय स्वच्छ भारत पुरस्कार मिळवणारे राज्य खालीलपैकी कोणते आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. फोर्ब्स मासिकाने जाहीर केलेल्या भारतातील श्रीमंत 100 व्यक्तींच्या यादीत किती महिलांचा समावेश आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार सर्वाधिक वेळा ….. ला मिळालेला आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. नायपिडॉ ही भारताच्या कोणत्या शेजारी राष्ट्राची राजधानी आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. जागतिक टपाल दिन कधी साजरा केला जातो ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. कार्लटन चॅपमन यांचे नुकतेच निधन झाले ते भारतीय …. संघाचे माजी कर्णधार होते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेअंतर्गत पथ विक्रेत्यांना …. रुपयांपर्यंत भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. केंद्र शासनाचा अध्ययन – अध्यापनात सुधारणा करण्यासाठी राबवला जाणारा STARS प्रकल्प सुरुवातीला …. राज्यामध्ये राबवला जात आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. करलाभ मिळवण्यासाठी अनेक चिनी कंपनीकडून भारतात राऊंड ट्रिपिंग चा वापर केला जातो. असे करता येऊ नये म्हणून RBI ने …. मध्ये स्थापन झालेल्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रतिबंध केला आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. देशाचे मौद्रिक धोरण खालीलपैकी कोण ठरवते ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. प्रदीप शहा समितीने आपला अहवाल नुकताच सादर केला. ही समिती …. शी संबंधित होती [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. 3D 2D या संकल्पनेचा नेहमी वस्तूंच्या आकाराबद्दल उल्लेख होत असतो. यातील D म्हणजे काय ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. मानवी भांडवल निर्देशांकात …. हा देश अग्रस्थानी आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


2 thoughts on “Gk and Current Affairs Test 20”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!