Marathi Practice Exam 03

1. ज्ञात या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. दोन वाक्यांना किंवा शब्दांना जोडणाऱ्या शब्द समूहाला काय म्हणतात? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. व्यंजना मध्ये मुख्य महाप्राण वर्ण कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. अयोग्य, तर्कविरहित हे पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. अविदग्ध या शब्दाचा समानार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. धनको या शब्दाचा पुढीलपैकी कोणता अर्थ घेता येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. आत्ता तुम्ही घरात या. हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. पुढीलपैकी अर्धस्वर कोणते आहेत? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. मनोरथ या शब्दाचा संधीविग्रह पुढीलपैकी कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. खेडी या शब्दाचे सामान्य नाम काय होईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. शेतात जा आणि भाजी आण.हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. चहा करणे या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. अंग काढणे या वाक्प्रचाराचा पुढीलपैकी कोणता अर्थ येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. प्रत्यय रहित मूळ क्रियावाचक शब्दाला काय म्हणतात? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. उदासीनता हा पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. सुवर्ण महोत्सव  साजरा करण्यासाठी किती वर्षांचा कालावधी झालेला असला पाहिजे ? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. केलेले उपकार न जाणणारा – या शब्द समूहाबद्दल एक योग्य शब्द निवडा [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. लिंबू हा कोणत्या भाषेतील शब्द आहे? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. गयावया करणे या वाक्प्रचाराचा पुढीलपैकी कोणता अर्थ असेल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

20. हिमालय पर्वतापासून लंकेपर्यंत या शब्दसमूहाबद्दल पुढीलपैकी कोणत्या शब्द येईल? [ फ्री टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


Police Bharti 2019

Police Bharti 2020 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!