Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 48

1. स्पष्ट व खणखणीत उच्चाराला अनुस्वार म्हणतात तर ओझरत्या व अस्पष्ट उच्चाराला ………..असे म्हणतात. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. पंतप्रधान समक्ष त्याने सरकारवर टीका केली – क्रियाविशेषणाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. इतके अवजड सामान त्याने एकट्याने उचलून आणले हे पाहून ते…………झाले. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. मी गेले तर तो नेमका पानावर बसला होता या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. शुक्लपक्ष या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणते वाक्य संयुक्त नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. मी स्वतः जातीने लक्ष ठेवून आहे या वाक्यातील स्वतः या शब्दाची जात कोणती ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. माझ्याकडे खालील विषयांची पुस्तके आहे
इतिहास भूगोल विज्ञान
या वाक्यातील विषयांमध्ये कोणते चिन्ह असायला पाहिजे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. पाखरे घरट्याकडे परतली – प्रयोग ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. शुद्ध शब्द निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. हळूहळू घडून येणारा बदल म्हणजे – [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. जागी ऐवजी या शब्दयोगी अव्ययाचा उपप्रकार कोणता ?

 
 
 
 

13. विपर्यास होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. अन्वी आता झोपत असेल – काळ ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. समुहदर्शक शब्द निवडा.
बांबूचे बेट तसे गाईगुरांचे काय? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. एखादी कल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक फुगवून सांगितली जाते तेव्हा कोणता अलंकार असतो? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. विद्वान या शब्दाचे स्रीलिंगी रूप कोणते ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. एखाद्या वाक्यातील क्रिया कर्त्याकडून एकाच वेळी दोन घटकांवर घडते अशा क्रियापदास…………क्रियापद म्हणतात. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. अंशाभ्यस्त शब्द निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. वाड्यातून बाहेर येऊन त्याने छत्री उघडली – या वाक्यात कोणत्या शब्दाला पंचमीचे प्रत्यय लागले आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

21. सत्य विधान ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

22. मुख्य कार्य सोडून गौण कार्याला अधिक खर्च करणे या अर्थाची म्हण दिलेल्या पर्यायातून निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

23. कलमतराश या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

24. चुकीची जोडी शोधा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

25. वा! काय सुंदर गाते तू
या वाक्यातील वा हे कोणत्या प्रकारचे केवलप्रयोगी अव्यय आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 25


या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा

12 thoughts on “Marathi Practice Exam 48”

    1. Je pn chuktat to chapter kadun bagycha khute chukty te natar to prash khadi ch nhi chuknar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!