Marathi Practice Exam 48 [ Updated ]

1. माझ्याकडे खालील विषयांची पुस्तके आहे
इतिहास भूगोल विज्ञान
या वाक्यातील विषयांमध्ये कोणते चिन्ह असायला पाहिजे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. पाखरे घरट्याकडे परतली – प्रयोग ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. कलमतराश या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. मी स्वतः जातीने लक्ष ठेवून आहे या वाक्यातील स्वतः या शब्दाची जात कोणती ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. सत्य विधान ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. विद्वान या शब्दाचे स्रीलिंगी रूप कोणते ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. पंतप्रधान समक्ष त्याने सरकारवर टीका केली – क्रियाविशेषणाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. वाड्यातून बाहेर येऊन त्याने छत्री उघडली – या वाक्यात कोणत्या शब्दाला पंचमीचे प्रत्यय लागले आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. वा! काय सुंदर गाते तू
या वाक्यातील वा हे कोणत्या प्रकारचे केवलप्रयोगी अव्यय आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. शुक्लपक्ष या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. हळूहळू घडून येणारा बदल म्हणजे – [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. विपर्यास होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. जागी ऐवजी या शब्दयोगी अव्ययाचा उपप्रकार कोणता ?

 
 
 
 

14. अन्वी आता झोपत असेल – काळ ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. एखादी कल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक फुगवून सांगितली जाते तेव्हा कोणता अलंकार असतो? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. मुख्य कार्य सोडून गौण कार्याला अधिक खर्च करणे या अर्थाची म्हण दिलेल्या पर्यायातून निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. इतके अवजड सामान त्याने एकट्याने उचलून आणले हे पाहून ते…………झाले. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. मी गेले तर तो नेमका पानावर बसला होता या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. अंशाभ्यस्त शब्द निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. शुद्ध शब्द निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

21. स्पष्ट व खणखणीत उच्चाराला अनुस्वार म्हणतात तर ओझरत्या व अस्पष्ट उच्चाराला ………..असे म्हणतात. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

22. एखाद्या वाक्यातील क्रिया कर्त्याकडून एकाच वेळी दोन घटकांवर घडते अशा क्रियापदास…………क्रियापद म्हणतात. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

23. समुहदर्शक शब्द निवडा.
बांबूचे बेट तसे गाईगुरांचे काय? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

24. खालीलपैकी कोणते वाक्य संयुक्त नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

25. चुकीची जोडी शोधा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा

मराठी विषयाच्या आणखी टेस्ट
सर्व विषयांच्या टेस्ट

5 thoughts on “Marathi Practice Exam 48 [ Updated ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!