Marathi Practice Exam 49 [ Updated ]

1. सत्यासत्य या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह कोणता ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. विशेषण आणि विशेष्य किंवा विशेषण आणि विशेषण असं संबंध कोणत्या समासात बघायला मिळतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. म्हण पूर्ण करा.
उभारले राजवाडे तेथे आले………….. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. शुद्ध शब्द निवडा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. पुढील पर्यायातून गुणवाचक विशेषण ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. एश्वर्य – हा शब्द दुरुस्त करून खालील पर्यायातून निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. साक्षीला गाडी लागते – प्रयोग ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. धारवाडी काटा या शब्दाचा अर्थ काय? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. प्रभाव या शब्दापासून तयार झालेले भाववाचक नाम कोणते आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. सतत हे कोणत्या प्रकारचे क्रिया विशेषण अव्यय आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. विडा उचलणे म्हणजे काय ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखवण्याकरिता कोणते विरामचिन्ह वापरावे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. शेट हा शब्द कोणत्या भाषेतून मराठी भाषेत आला आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. ती ऑफिसला पायी गेली या वाक्यातील पायी या शब्दाच्या विभक्तीचा कारकार्थ ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. रिकाम्या जागेसाठी योग्य शब्दाची निवड करा.
तेथे चार पाच मोठे………..पडलेले आहे. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. कानडी शब्द ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

17. मर्त्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. उत् + छेद हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. कर्त्या विषयी माहिती सांगणारा शब्द जर कर्त्यानंतर आला तर ते………..असते. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. पंचमुखी हनुमान – विशेषणाचा प्रकार ओळखा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

21. खालील पर्यायातून एकवचनी शब्द ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

22. आलंकारिक शब्दासाठी योग्य शब्द निवडा.
त्रिशंकू [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

23. योग्य उभयान्वयी अव्यय निवडा.
उच्च शिक्षण मिळावे ………ती शहरात राहायला गेली. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

24. नवोढा या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

25. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये SBFIED TEST असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 


मित्रांनो या टेस्ट मध्ये तुम्ही किती मार्क्स घेतले ? हि टेस्ट सोपी होती कि अवघड हे तुमच्या मार्क्स वरून समजेल. तुमचे मार्क्स कमेंट करून नक्की कळवा

मित्रांनो आजच्या टेस्टमध्ये तुम्हाला किती मार्क मिळाले हे मला कमेंट करून नक्की कळवा

मराठी विषयाच्या आणखी टेस्ट
मराठी – प्रकरणानुसार टेस्ट

9 thoughts on “Marathi Practice Exam 49 [ Updated ]”

    1. Very Good Score Vikas.
      22/25 असा स्कोर म्हणजे तुमचे मराठी खूप चांगले आहे .
      आणखी थोडा अभ्यास वाढला कि हा स्कोर २५/२५ होईल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!