Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 63

1. पडलो पण थांबलो नाही – या मध्ये मोठे उपवाक्य …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. प्रमाण मराठी भाषेची लिपी कोणती आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. कथा लिहिताना त्याने नायकासाठी भारदस्त विशेषण वापरले.
या वाक्यात आलेला विशेषण हा शब्द काय आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. दोनवेळा सांगून देखील समजत नसेल तर सांगण्याची पद्धत बदलायला हवी – या वाक्यातील क्रिया विशेषण कोणते आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. क्रूर राजा प्रजेचे रक्षण करत नव्हता – कोणता शब्द उद्देश विस्ताराचे काम करतो आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. घर शब्दाची व्युत्पत्ती ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. एकापाठोपाठ एक असे खूप प्रश्न विचारणे हे सांगणारा वाक् प्रचार पूर्ण करा
प्रश्नांची ….. करणे
[ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. डॉक्टरांची चिठ्ठी लिहून झाली. – प्रयोग ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. पक्षांची ही जात आता दुर्जन होत चालली आहे – या वाक्याचा अर्थ समजण्यासाठी कोणता शब्द बदलणे गरजेचे आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. ऐतोबा कोणाला म्हणता येईल? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. मनगटाला काळ्या पट्ट्या बांधून कामगारांनी विरोध दर्शवला
– मनगटाला शब्दाला लागलेल्या विभक्तीचे प्रत्यय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. या स्वार्थी जगात जास्त हरिश्चंद्र बनू नको. –
हरिश्चंद्र हे कोणत्या प्रकारचे नाम आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. कोणत्या वाक्यात साधा भूतकाळ वापरला आहे ते ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. पिण्याजोगा द्रव पदार्थ …. असतो [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. नुकसान होता होता टळले ही अर्थ सांगणारी म्हण कोणती आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. शेत या शब्दाचे अनेकवचन काय होईल? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. आजन्म या सामासिक शब्दाचा विग्रह कसा करता येईल? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. बाजार शनिवारी/रविवारी असेल
हे वाक्य कोणत्या वारी बाजार असेल असे सांगते? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. आत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. दिगंबर हा संधीयुक्त शब्द तयार होताना कोणत्या वर्णात बदल झालेला दिसून येतो ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


4 thoughts on “Marathi Practice Exam 63”

  1. Konte questions barobar ahet ani konate chuk he question paper sodun zalyavar dakhavat ka nahi

    1. टेस्ट गुगल क्रोम मध्ये सोडवा.
      तुमचे चुकलेले आणि बरोबर उत्तरे दिसतील तिथे..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!