Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 67

1. एकूण महाप्राण वर्णांची संख्या …. इतकी आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. संवेदना या शब्दात असणारा प्रत्यय कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. रुपेश कल्पनात्मक निबंध लिहीत आहे – या वाक्यातील कर्म विस्तार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. कोणतेही काम नसणे हा अर्थ व्यक्त करणारा वाक् प्रचार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. डोळ्यात केर आणि …… फुंकर – ही म्हण पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. फक्त आईच मुलासाठी सुखाचा संपुर्ण त्याग करू शकते – या वाक्यातील पहिला शब्द शब्दाची कोणती जाती दर्शवितो? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. दर्शक सर्वनाम म्हणून ‘ ते ‘ हे सर्वनाम वापरलेला पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. शुध्द शब्द ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. दिवसभर त्याने माझ्याकडे लक्ष दिले नाही – या वाक्याचे होकारार्थी वाक्यात रुपांतर करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. माधवानुज या टोपण नावाने खालीलपैकी कोण प्रसिध्द आहेत? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. स्थूल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. (लेकरू) ने जत्रेतून आणलेले विमान आई कौतुकाने पाहत होती
योग्य सामान्यरूप असणारा शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. व्याही शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. मक्याचे दाणे जणूकाय दातच !
अलंकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. कितीही पाट (1)/ करा पण (2)/ लक्षात बसत नाही (3) – वाक्यातील कोणता भाग योग्य नाही? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. उडणारा पतंग सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होता – या वाक्यातील ‘ उडणारा ‘ हा शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. भाल या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. विश्रामगृहात रात्रभर डासांची …. माझी झोपमोड करत होती [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. एकदा …. पचवून तो पुन्हा नव्या उमेदीने जिंकण्यासाठी सज्ज झाला – योग्य शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. योग्य केवलप्रयोगी अव्यय निवडून वाक्य पूर्ण करा
…. ! असे का घडले माझ्यासोबत.. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


1 thought on “Marathi Practice Exam 67”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!