Free :
 • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 69

1. अव्ययसाधित क्रियापद ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. तुम्ही मला आज सुट्टी देणार होते – या वाक्यातील पहिला शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. प्रेमासंगे काळजीही वाढत जाते
शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. पालथा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. नर या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. उ’ या घटकाचा विचार करून योग्य पर्याय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. …… लगाम हाती आला तेव्हाच कळाले की तो तरबेज घोडेस्वार आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. चित्रकार पांढरा कॅनव्हास वापरतो
या वाक्यातील उद्देश ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. उपसर्गघटित शब्दाचा गट ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. वजन पडणे हा वाक् प्रचार कोणत्या पर्यायाला साजेशा आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. घरी ….. आल्यावर बरे वाटेल [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. योग्य समुहदर्शक शब्द निवडा
विमानांचा …. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. …. या अलंकारामध्ये प्राणी स्थळ वस्तू यांचे हुबेहूब पण वैशिष्टपूर्ण वर्णन केलेले असते [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. भारतात मातृभाषे….. शिक्षण देणे महत्वाचे मानले जाते
हे वाक्य पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. म्हण पूर्ण करा
उडाला तर …. बुडाला तर …. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. खालीलपैकी कोणते सुप्रसिद्ध नाटक नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. सर्वांना वेळीच उपचार मिळो – अर्थ न बदलता या वाक्याचे नकारार्थी वाक्यात रूपांतर करा

 
 
 
 

18. वाक्यात कोणता भाग चुकीचा आहे
1. पुस्तके हे
2. माणसाचे
3. शिष्य असतात [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. कोणता शब्द इतर शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. गप हे ….. केवलप्रयोगी अव्यय आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


8 thoughts on “Marathi Practice Exam 69”

  1. Hrithvi shetty

   Actually this has really help me thank you for this I hope so that with this I will be pass on my Marathi paper tomorrow date 15/1/24
   And one again thanks

 1. Hrithvi shetty

  Dear sir
  I hope so that you are fine but main problem is you always send some practice link for children to help but that’s one big problem that in grammar you have not send single single you have mixed every things that very gets hard for us so I hope so you will take care about it and send the links single single

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!