Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 02 – 50 Marks | मराठी सराव परीक्षा – 50 Marks

1. खालील पर्यायातून तत्सम शब्द ओळखा

 
 
 
 

2. गायन हा शब्द …… संधीचे उदाहरण आहे

 
 
 
 

3. बोका या शब्दाचे अनेक वचन कसे तयार होईल ?

 
 
 
 

4. आपले संबंध टिकून राहावेत यास्तव मी काही बोलत नाही – या वाक्यात …. वापरलेले आहे

 
 
 
 

5. शुद्ध शब्द निवडा

 
 
 
 

6. घार वर उडाली. या वाक्यामध्ये वर हा शब्द कोणत्या प्रकारचे अव्यय आहे?

 
 
 
 

7. जागोजागी – या शब्दाचा समास प्रकार ओळखा

 
 
 
 

8. स्थितीदर्शक भाववाचक नामाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. स्वल्प या शब्दाचा संधी विग्रह कसा होईल?

 
 
 
 

10. विपत्काल हा शब्द ….. व्यंजन संधीचे उदाहरण आहे

 
 
 
 

11. म्हण पूर्ण करा.
पदरी पडले……….झाले.

 
 
 
 

12. केलेले उपकार न जाणणारा – या शब्द समूहाबद्दल एक योग्य शब्द निवडा

 
 
 
 

13. उपमेय आणि उपमान कोणते आहे असा संशय …. या अलंकार प्रकारात होतो

 
 
 
 

14. वीट या शब्दाचे अनेकवचनातील सामान्य रूप कसे तयार होईल?

 
 
 
 

15. कोणत्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो?

 
 
 
 

16. दर्शक सर्वनाम म्हणून ‘ ते ‘ हे सर्वनाम वापरलेला पर्याय निवडा

 
 
 
 

17. निंदा – या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

18. आम्ही एक नवीन टीव्ही आणला – या वाक्यातून शब्दाची कोणती शक्ती समजते?

 
 
 
 

19. मराठी भाषेबद्दल चुकीचे विधान ओळखा

 
 
 
 

20. योग्य उभयान्वयी अव्यय निवडा.
प्रमुख पाहुणे येणार होते ………. आले नाही.

 
 
 
 

21. गरीब’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

22. खाली दिलेल्या शब्दसमुहासाठी योग्य तो शब्द निवडा.
डोक्यावरून ओझे वाहून नेणारा

 
 
 
 

23. खाली दिलेल्या वर्णातील महाप्राण वर्ण ओळखा.
ह् व् ज् ल् र्

 
 
 
 

24. सत्य विधान ओळखा.

 
 
 
 

25. पर्वत – या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

26. रेणुसोबत हॉस्पिटल मध्ये कोणीतरी नको का ? – या वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करा

 
 
 
 

27. माधुरीने सभोवार जागरुकता पसरवली – या वाक्यातील ‘सभोवार’ हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण अव्यय आहे?

 
 
 
 

28. उतावळेपणा दाखवणारी म्हण खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

29. नीती या शब्दाचे सामान्यरूप कसे होईल?

 
 
 
 

30. कामात हयगय करणाऱ्या आणखी पाच कामगारांना मालक अर्धचंद्र देणार. – या वाक्यातील लक्ष्यार्थ योजक शब्द ओळखा.

 
 
 
 

31. निकिताने शिक्षकांस प्रश्न विचारला या वाक्यातील कर्म ओळखा

 
 
 
 

32. द्राविडी प्राणायाम करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो?

 
 
 
 

33. भान्वीश्वर या शब्दाची संधी कशी सोडवाल ?

 
 
 
 

34. अडचणीवाचून उपाय सुचत नाही – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

35. त वर्गातील स्पर्श व्यंजनात कोणते अनुनासिक येते?

 
 
 
 

36. शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

37. पुढील उदाहरणात योग्य विरामचिन्ह द्या.
मी आवाज दिला पण त्याने ऐकला नाही

 
 
 
 

38. किती विचित्र आहेत हे लोक! या उदगारार्थी  वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करा

 
 
 
 

39. त्यांचे असे वागणे मनात अनेक प्रकारचे विचार आणून देतात – या वाक्यातील ‘वागणे’ हा शब्द कोणत्या प्रकारचे नाम आहे?

 
 
 
 

40. भरलेल्या घरातून ईश्वरने घेतलेला ‘कायमचा निरोप’ मनाला ….. लावून गेला

 
 
 
 

41. प्रयोजक क्रियापद ओळखा

 
 
 
 

42. सासूच्या जावयाच्या नातेचा भाऊ – या वाक्यरचनेत एकूण किती नामे आहेत?

 
 
 
 

43. मराठी वर्णमालेत दीर्घ स्वरांची संख्या किती आहे?

 
 
 
 

44. रक्ताची …..

 
 
 
 

45. त्वेष शब्द कोणत्या शब्दाचा समानार्थी आहे?

 
 
 
 

46. खालीलपैकी अशुध्द शब्द शोधा

 
 
 
 

47. खालीलपैकी कोणता पर्याय हा गणपती शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही?

 
 
 
 

48. अल्पोपाहार या शब्दाची संधी सोडवा

 
 
 
 

49. उपसर्गघटीत शब्द ओळखा.

 
 
 
 

50. निद्रिस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

Question 1 of 50


56 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 02 – 50 Marks | मराठी सराव परीक्षा – 50 Marks”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!