Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 100 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. अर्थदृष्ट्या गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. मूषक या शब्दाचा अर्थ काय आहे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. आईने स्वातीला रांगोळी काढण्याचे काम दिले. – या वाक्यातील विधेय ओळखा.

 
 
 
 

4. पर्यायात दिलेल्या पैकी कोणत्या वाक्यात विधी
विशेषण आलेले आहे.

 
 
 
 

5. शुध्दलेखनाच्या दृष्टीने योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. पांढरा कावळा या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

7. खालील वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
अरे ! असा शांत का बसला तू ?

 
 
 
 

8. पक्षी खोप्यात परतले. – वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

 
 
 
 

9. सूतोवाच करणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

10. न्यायान्याय – या सामासिक शब्दाचा योग्य समास विग्रह कोणता ?

 
 
 
 

11. समान अर्थाचा शब्द पर्यायातून निवडा.
शाखामृग

 
 
 
 

12. छनछनाट असतो …………..

 
 
 
 

13. ग्रेस या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

14. ………. सर्वनामांपैकी‌ ………. सर्वनामे वचनभेदानुसार बदलतात.

 
 
 
 

15. त्याची फजिती सगळे शेजारीपाजारी बघत होते पण मदतीला कोणी आले नाही. – या वाक्यातील
शेजारीपाजारी हा शब्द शब्दांच्या कोणत्या प्रकारात मोडतो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

8 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 100 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!