Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 103 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. किती सुंदर लिखाण आहे हे ! – या वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करा.

 
 
 
 

2. योगेश खूप हट्टी आहे घरच्यांचे मुळीच ऐकत नाही. – या वाक्यातील मुळीच हे …………… क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

3. कडक ऊन पडले तर घराबाहेर पडता येईल – या वाक्यातील उद्देश्य विस्तार ओळखा.

 
 
 
 

4. चिंधी हा ……….. शब्द आहे.

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे एकवचनी व अनेकवचनी रूप सारखेच असते ?

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा.
सत्यासाठी झगडणारे

 
 
 
 

7. खालील वाक्यात योग्य विरामचिन्ह वापरा.
……… पाहुणे! मी काय म्हणतो ते जरा ऐकता का ?

 
 
 
 

8. पाणि म्हणजे …….

 
 
 
 

9. भाषेच्या कोणत्या अलंकारात उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखविले जाते?

 
 
 
 

10. पुढील शब्दाचा समास सांगा.
बरहुकूम

 
 
 
 

11. स्पर्श व्यंजने एकूण किती आहे?

 
 
 
 

12. भूतकाळात एखादी क्रिया चालू होती हे दर्शवण्यासाठी अपूर्ण भूतकाळ वापरतात तर संभव सूचक भविष्यकाळ दाखवण्यासाठी …….. वापरतात.

 
 
 
 

13. जहाजांचा काफिला असतो तर विमानांचा ……… असतो.

 
 
 
 

14. खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा.
कित्येक

 
 
 
 

15. शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

13 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 103 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

    1. Fbख्फ् प्सोच्य्वुर्व्द्वुइफ्ब्फ्ह्च्स्त्क्षे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!